ReadyPlanet.com


รับสมัคร แพทย์ กสพท. แล้ว ยกเลิก GPA เกรดขั้นต่ำ


ข่าวจากมติชน

กสพท.คลอดเกณฑ์รับ"แพทย์-ทันตะ"ปี"51

เลิกจีพีเอเอ็กซ์ขั้นต่ำ-กันถูกฟ้องละเมิดสิทธิเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดสอบคัดเลือกระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แถลงข่าวการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.ว่า ปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มม.เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.เป็นปีแรก ฉะนั้น ปีนี้ทั้ง 14 คณะ จาก 12 สถาบัน จะรับนิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ รวม 1,218 คน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มม.รับ 148 คน โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล มม.รับ 225 คน จุฬาฯ 200 คน ม.ขอนแก่น 30 คน ม.เชียงใหม่ 45 คน ม.ธรรมศาสตร์ 60 คน ม.นเรศวร 20 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 120 คน ม.สงขลานครินทร์ 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 100 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 30 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 50 คน และ มม.50 คน

"เกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ยังคงเหมือนปีการศึกษา 2550 แต่ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยยกเลิกเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย หรือจีพีเอเอ็กซ์ ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 เพราะเป็นภาระกับนักเรียนในการนำหลักฐานมาแสดง อย่างไรก็ตาม แม้ กสพท.จะไม่กำหนดเกณฑ์จีดีเอเอ็กซ์ขั้นต่ำ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่ผ่านการคัดเลือกของ กสพท.จะมีจีพีเอเอ็กซ์มากกว่า 3.5 สำหรับการคัดเลือกนั้น กสพท.จะพิจารณาเฉพาะนักเรียนที่มีคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต รวมกัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แม้ว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะจัดสอบโอเน็ต 8 กลุ่มสาระฯ โดยต้องเป็นคะแนนโอเน็ตในปีที่จบการศึกษาเท่านั้น และต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย***ส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกนั้น จะพิจารณาจากคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และคะแนนสอบวิชาเฉพาะร้อยละ 30" พญ.บุญมีกล่าว

พญ.บุญมีกล่าวต่อว่า กสพท.จะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 1-31 สิงหาคม ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม-4 กันยายน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ สอบวิชาเฉพาะ วันที่ 11 พฤศจิกายน ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะเดือนธันวาคม ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกายหลังการประกาศผลโอเน็ต และเอเน็ต ประมาณ 1 สัปดาห์ ประกาศผลขั้นสุดท้าย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะได้ 3 อันดับ โดยอยากให้นักเรียนเลือกคณะที่อยากเรียนมากที่สุดเรียงตามลำดับ เพราะหากมีผู้สละสิทธิ กสพท.จะเรียกรายชื่อสำรองจากผู้ที่มีคะแนนในลำดับต่อไปที่ยังไม่ติดสถาบันใดเลย โดยนักเรียนตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cotmes.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท.กล่าวว่า แม้ว่าศาลปกครองจะยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่มีการฟ้องร้อง กสพท.เกี่ยวกับเกณฑ์คุณสมบัติ และการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา แต่ศาลได้แนะนำว่าเพื่อไม่ให้มีการอ้างว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงแนะนำให้ กสพท.ยกเลิกการกำหนดเกณฑ์จีพีเอเอ็กซ์ขั้นต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนที่จบสายอื่นนอกเหนือจากสายวิทยาศาสตร์ และไม่ว่าจะมีจีพีเอเอ็กซ์เท่าใดก็สมัครสอบได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่านักเรียนจะรู้ศักยภาพของตนเองดีว่าจะมีสิทธิเข้าเรียนได้หรือไม่ เพราะหากคะแนนจีพีเอเอ็กซ์ต่ำ แต่บังเอิญสอบได้ก็อาจเรียนไม่ไหว ทั้งนี้ คาดว่าผู้สมัครในปีนี้คงไม่มากกว่าปีที่แล้วที่มีผู้สมัครประมาณ 1.7-1.8 หมื่นคน

ทญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า สาเหตุที่คณะทันตแพทย์เข้าร่วมกับ กสพท.เพราะผู้สมัครเป็นกลุ่มเดียวกัน อีกทั้ง การรับนิสิตของคณะทันตแพทย์ในปีก่อนพบว่ามีรายชื่อนิสิตซ้ำซ้อนกับผู้ที่สอบติดคณะแพทย์ กสพท.ประมาณ 700 คน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก และทำให้มีผู้สละสิทธิจำนวนมากผู้ตั้งกระทู้ กมลพรรณ :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-17 11:04:00 IP : 125.25.195.184


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.