ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article

รัฐธรรมนูญ ฉบับ  2550  วิจารณ์ เพื่อ สร้างสรรค์     และเพื่อประโยชน์ แก่ประชาชน  

ข้อดี

1.ให้อำนาจประชาชนในการยื่นกฎหมาย และถอดถอน  นักการเมือง  ได้ง่ายขึ้น 

2 .ให้ประชาชนมีสิทธิ เข้าถึง กระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น

3 .ให้เยาวชมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ข้อเสีย   ในฉบับนี้  เท่าที่อ่าน   สรุปได้คร่าวๆคือ

1      การมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่นการ ขอ ออกกฎหมาย  ยังถูก ควบคุมและคานอำนาจจากสว.  และสส. เช่น  การเสนอกฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบของสภา  การกำหนดให้ หนึ่ง หมื่นชื่อ   ก็จริง แต่สุดท้ายต้องผ่านความเห็นชอบของสภา    ที่มีสว.มาจากการแต่งตั้ง จากกลุ่มตุลาการ   ซึ่ง ไม่ใช่จากประชาชน  7 4   คน

2      การให้อำนาจจริงๆแก่ประชาชนมีน้อย เช่น   การไมให้  ประชาชนีส่วนร่วมในการคัดเลือก  ผู้แทน องค์กรอิสระ       การไม่ได้เขียนให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือ ติดตามการเลือกตั้ง   เช่นองคืกร PNET   TEN    ทั้งๆที่สำคัญมากๆ เพราะกกต และ หน่วยงานเลือกตั้ง  เป็นของรัฐ        ยังต้องเกรงใจนักการเมือง  หาก นักการเมืองทำผิด       กกต หรือข้าราชการ หน่วยเลือกตั้ง  ก็ไม่กล้าหาญที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง  เป็นธรรม   

3      การที่ ตั้งเกณฑ์  ผู้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ต้องอยู่ในทะเบียนบ้านในสามเดือน ถือว่าน้อยมาก       เข้าทาง  นักการเมือง สามารถ โยกย้ายคนของ ตน  มาลงคะแนนในทะเบียนบ้านเขตของ ตน ได้สบายๆ     รวมทั้ง  การห้ามพระภิกษุสงค์ ลงคะแนน เท่ากับตัดคนดี ๆที่มีความคิด ความรู้ ออกจาก การลงคะแนนเลือกสส. สว.  นักการเมือง  ไปโดยปริยาย   ซึ่ง กลุ่มเหล่านี้ ซื้อเสียงไม่ค่อยจะได้

4      การให้อำนาจตุลาการมากเกินไป  ในการเลือกผู้แทนอิสระ   และ สว.  74 คน     ไม่แน่ใจว่า จะ เลือกผู้แทนองค์กรอิสระ   หรือสว.  ที่มีความเที่ยงตรง              ที่จริงควรมีภาคประชาชน และผู้แทนผู้นำศาสนาร่วมคัดเลือก    แทนผู้แทนพรรคการเมือง  

(  ตัวอย่าง  ผลงานการคัดเลือก  ของกลุ่มตุลาการ     ได้แก่  กกต. ชุดปัจจบัน  คุณป......    เป็น อดีต กรรมการ ปตท. สมัยรัฐบาลคุณทักษิณ        คุณอ ..... เป็นที่ปรึกษา บริษัทเอกชน รายใหญ่  ..  )

หรือการให้ ผู้สมัคร ผู้แทนองค์กรอิสระ ที่ ตัวแทน กลุ่มองค์กร   เอกชน ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น ที่ทำงานมากว่า 30 ปี ถือว่า จำกัด ตัวเลือกมากๆ   ควรจะให้มากกว่า 20 ปี พอ  

 

5       การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน ม.259     กำหนด  ให้นักการเมืองยื่น แต่ไม่ยอมให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ของ ข้าราชการซีแปด ขึ้นไป  หรือเทียบเท่า  หรือ  ผู้แทนองค์กรอิสระ  ตุลาการ   อธิการบดี    ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ    กกต  ปปช    ผอ .รร.      ฯลฯ   ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ ก็น่าจับตา อาจจะ มีส่วนได้เสีย  กับนักการเมืองในอนาคต   เพราะในอดีตที่ผ่านมา   ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั้น  ที่  ร่วมกันคอรัปชั่น แต่เป็นกลุ่ม ข้าราชการที่เป็นคนชงให้    เพราะมีประสบการณ์มากกว่า    รู้ทางหนีทีไล่ดี       รู้ช่องทาง ดี 

6       การริดรอน    พระราชอำนาจ พระมหากษัตริย์ ม. 151     195    90          ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 8      สสร เป็นผู้กระทำการริดรอน พระราชอำนาจเอง      ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็เคย ปรากฎในรัฐธรมนูญ ตั้งแต่    ปี 2535     แต่ประชาชนไม่รู้ ไม่ได้ใส่ใจ   ไม่รู้เรื่อง     

 

 ถ้าได้นักการเมืองที่ดี   ( อยู่ที่เกณฑ์  กกต.  )      เสนาบดี ผู้มีอำนาจเป็นคนดี  ประชาชนจะโชคดี        แต่ถ้าได้ เสนาบดี เห็นแก่ตัว   จะไม่มีใครช่วยเหลือ  ปกป้อง ประชาชน  เพราะประชาชนอ่อนแอ เกินกว่าจะปกป้อง กันเองได้   และ  ความไม่ทันคน    ความหูเบา     ขาด ไหวพริบและวิจารณญาณ  ยังมีอยู่     การ ขาดข้อมูลข่าวสาร   การสนใจปัญหาบ้านเมือง  และ ความเห็นแก่ส่วนรวมยังน้อยมาก      

                 ขณะนี้มีกฎหมาย ม.นอกระบบของม. บูรพา  (มีคุณมีชัยเป็น นายกสภามหาลัย บูรพา )        และม. ทักษิณ   ที่รอผ่านสนช. วาระสองสาม และ ทูลเกล้า ถ้าในหลวงไม่เห็นชอบในรอบสอง    ตามมาตรา 151   ก็สามารถประกาศใช้ได้เลย      นี่เป็น  การออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อ ใคร ลองพิจารณากันดีๆ 

 

7      ภาษาไทยเขียนคำซ้ำซ้อน แปลความหมายไม่ชัดเจน เช่น  ม.  115     ไม่มีคุณสมบัติ ต้องห้ามต่อไปนี้     (6 )ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง     มีหลายที่   หลายมาตรา

 

     8     การที่ประชาชน จะเสนอกฎหมาย ต้องผ่านความเห็นชอบของ สภา มากกว่าครึ่งหนึ่ง    และต้องผ่าน  ศาลรัฐธรรมนูญ   ก็ต้องระมัดระวังดีๆ         ถ้าได้   คนดีประชา ชนจะโชคดี              แต่ถ้าได้กลุ่มบุคคลที่จ้องแสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเองและพรรคพวกแล้ว  มีหวัง  ประชาชนจะยังถูกกดขี่ต่อไป

 

 สรุป รัฐธรรมนูญชุดนี้      ผู้ที่ได้อำนาจมากสุดในรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ คือ กลุ่มตุลาการ                นักกฎหมาย      นักการเมือง    และ ข้าราชการ  

ร่างรัฐธรรมนูญ มีที่ต้องเฝ้าจับตาดูคือ  20  กค.  50

 

1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร    ถ้าหากต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ต้องมีการกำหนดให้มีสภาประชาชน หรือสมัชชาประชาชนทุกจังหวัด และมีทางให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ทุกองค์กร   และสภาหรือสมัชชานี้ มีส่วนร่วมให้การแสดงความคิดเห็น ในการออก กฎหมาย  การทำนโยบายใหญ่ๆ หรือ มีผลต่อคนทั้งประเทศ   หรือมีบทบาทในการคัดเลือก  ผู้แทนองค์กรอิสระ     ส่วนร่วมในการคัดเลือก ผู้แทนองค์กรอิสระ   หรือสว.

 

2ไม่ควรให้เฉพาะตุลาการเท่านั้นมาเลือกผู้แทนองค์กรอิสระ เพราะ ประชาชนไม่มั่นใจ ในตุลาการ         ควรให้ผู้แทนสมัชชาประชาชน ผู้แทนองค์กรศาสนา พระสังฆราช เข้ามามีบทบาท เพราะผู้นำสาสนา           ซึ่ง มีคุณ ธรรมมากกว่าคนทั่วๆไป

 

3 ผู้แทนสว.ควรมาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศ ที่สว. มีปัญหา   เพราะกกต. มีปัญหา  ออกกฏระเบียบ  เข้าข้างผู้มีเงินมากกว่า  

 

4  สำคัญสุดๆ คือหลังจากเขียนรัฐธรรมนูญอย่างดี  ดีที่สุดสำหรับประชาชน  แต่  หมัดสุดท้ายอยุ่ที่ การประชาพิจารณ์ ซึ่ง อยู่ในกำมือของ ฝ่ายปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่สามารถซื้อได้ เหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านๆมา   และเราทราบแล้วว่า พวกนี้ อบจ.  ค้ายาก็มี 

แล้วเราจะหวังอะไร หากมีการเลือกตั้งด้วยเกมส์เดิมๆ หรือประชาพิจารณ์ในกรอบเดิม ๆ  ( มีหลายคน   หลายกลุ่ม )

 

 5 การจัดการศึกษา  ควรให้ มีการปลูกฝังความรักชาติ ความเป็นชาตินิยม และคุณธรรมจริยะธรรม  และต้อง จัดการศึกษาตามหลักการพัฒนาการเด็ก   

จึงต้องมี ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์   ไม่ขึ้นกับกระทรวงศึกษา        แต่ขึ้นกับสำนักนายกฯ   เพราะปัจจุบัน  จัดการศึกษา มั่วๆ  ไอคิวเด็กต่ำลงเรื่อยๆ  และเด็กเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่ค่อยมีความรักชาติ ต่อไปในอนาคต จะไม่ค่อยมีคนปกป้องบ้านเมือง  และขาดความฉลาดเฉลียว   นี่ก็สำคัญ  (มาตรา  )

 

6  ปัญหาเยาวชน เกิดจาก พ่อแม่ไม่มีความรู้ ในการอบรมสั่งสอนลูก             การให้พัฒนาความรู้ครูเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ลูก ที่ถูกทิศทาง  จะได้ไม่สร้างปัญหาสังคม   โดยต้องกำหนดในรัฐธรรมนูญด้วย (มาตรา    )

ควรเติมการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนทั้งด้านการเงิน พื้นที่และพี่เลี้ยง

 

7        มาตรา151 การให้ประกาศใช้กฎหมายได้หากในหลวง ไม่ทรงลงพระปรมาภิไทย ในรอบสอง            ควรแก้เป็นให้กฎหมายตกไป   หรือให้มีประชาพิจารณ์    หากในหลวงไม่ทรงเห็นชอบในรอบสองเพราะ เกรงว่าหากได้สส. มาจาก การโกงหรือการซื้อเสียงเกรงว่าจะได้ขุนนางกังฉิน  จะไม่มีใครช่วยประชาชน   และเมืองไทยประชาชนยังตามขุนนางกังฉิน ไม่ทัน

 

8 มาตรา 282  การแก้ไขรัฐรรมนูญ      แต่ควรให้สส. ทั้งหมด  หรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง  เห็นชอบ   และผ่านความคิดเห็นของประชาชน   เพราะหากได้สส. เลวๆ ก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตนเอง  และพวกพ้อง  ซึ่งโอกาส เป็นไปได้สูงหาก กกต ยังใช้หลักการเดิมๆ

 

 

รัฐธรรมนูญ  เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติ ประเทศชาติ  22 มิค. 50

 

                      เนื่องจากปัญหาวิกฤติสังคมไทย เป็นมาจาก ผู้มีอำนาจ ขาดจริยะธรรม เมตตาธรรม ยังมีระบบศักดินา และไม่มีความรักต่อประชาชน   แต่จะคอยเอา เปรียบ  โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ  และนักการเมือง  บางกลุ่ม     ที่พยายามหาทางออกกฎเกณฑ์  ที่สร้างความชอบธรรมต่อการบริหารราชการแผ่นดิน   และการที่สังคมไทย อ่อนแอ          แม้นเราจะเขียน รัฐธรรมนูญให้ดีอย่างไร แต่ผู้ใช้รัฐธรรมนูญ ยังมีกิเลสมาก  สุดท้ายเราก็ต้องมีรัฐประหารอีกรอบ    ทางออกที่ดีคือต้อง มีการเลือกตั้งที่มีกฎเกณ์  อย่างยุติธรรม โปร่งใส   และไม่ใช่เป็นเครื่องมือของ นักการเมือง

 

รัฐธรรมนูญ ที่ควรแก้ไขเพื่อช่วยเหลือ วิกฤติ ประเทศชาติ และสังคมไทย

 

1 สำหรับการเลือกตั้ง

-ในการเลือกตั้งทุกชนิด ต้องมีองค์กร ภาคพลเมือง ร่วมตรวจสอบและติดตาม การเลือกตั้ง โดยรัฐต้องจ่ายงบประมาณ หนึ่งในร้อย ของงบเลือกตั้ง  เพื่อให้ กลุ่มภาคประชาชนร่วมดำเนินการตรวจสอบติดตามการเลือกตั้ง    ซึ่งไม่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลย แต่สำคัญมากๆ

-ให้ผู้ที่ลงสมัครทุกชนิด จ่ายเงินแก่ กกต .    หรือกกต จังหวัด  เพื่อให้กกต .ทำเอกสารแจกจ่ายไปทุกครัวเรือน โดยผู้สมัครไม่ต้องจ่ายค่าทำป้ายเพิ่ม เช่นผู้สมัครทุกคนจ่าย สองหมื่นบาท เพื่อป้องกันมิให้ ผู้มีเงินมาก มีโอกาสมาก

- มีกฎหมาย ลงโทษ สื่อมวลชนที่ทำห้าที่โปรโมท คนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งมากกว่าพรรค หรือผู้สมัคร อื่นๆ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมักเป็น ผู้ที่สื่อโปรโมท มาก เพราฉะนั้น ต้องีกฎหมายอันนี้

- มี ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ผู้เลือกตั้ง ใช้ลายนิ้วมือ ลงคะแนน เลือกผู้สมัคร เมื่อเสร็จแล้ว  คะแนนจะไปปรากฎที่เขตทันที เพื่อป้องกัน  การซื้อเสียง  หรือโกงการเลือกตั้ง

 

2      ประเด็นอื่นๆ สำหรับ การแก้ไขรัฐธรรนูญ

-          ไม่เอา กรมการปกครองมาเป็นผู้รับประชาพิจารณ์  เพราะในอดีต  ผลการเลือกตั้ง สั่งการได้   แต่ขอให้มีภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ ในรูปของเครือข่ายการเลือกตั้งภาคพลเมือง หรือ องค์กรชุมชนต่างๆ     โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ เช่น หนึ่งในห้าสิบ ของงบประมาณในการประชาพิจารณ์ หรือเลือกตั้งทุกครั้ง

-          นายกฯ และสว .  มาจากการเลือกตั้ง  นายกฯ มาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศ  ที่เขียนนี้ไม่ใช่ว่าไม่รักพระมหากษัตริย์         แต่เป็นทางออกให้นายก ไม่ต้องเกรงใจ สส. ขายตัว

-          มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี 50  มาตรา  151 ที่เขียนไว้ว่า หากกฎหมายใดที่พระเจ้าอยู่หัวไม่ลงพระปรมาภิไธย ในรอบสอง    ขอให้บังคับใช้ได้ ซึ่งคิดว่าไม่ถูกต้อง ควรเขียนว่าหากกฎหมายใดที่พระเจ้าอยู่หัว ไม่ทรงเห็นชอบ  ขอให้กฎหมายนั้นตกไป       หรือให้มัการประชาพิจารณ์   

-          ควรมีกฎหมาย เรื่องของการรับผิดเมื่อไม่ทำตามนโยบายหรือ วัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้  หรือเขียนแผนเศรษฐกิจสังคม แล้วไม่บรรลุผลนั้นๆ ไม่ว่า ข้าราชการ นักการ เมือง

-          มีกฎหมาย ลงโทษ ตุลาการที่นอกลู่    นอกทาง  ตัดสินคดี ที่เอียง   และควรมีคณะลูกขุน ร่วมฟังการพิจารณาคดี   

-          มีกฎหมาย ลงโทษ นักการเมือง ข้าราชการที่ไม่ทำตามกฎหมาย

-          มีสื่อของประชาชนอย่างน้อย  10 % ของพื้นที่เวลา หรือหน้าสื่อ  ไม่ว่า ทีวี วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์

 

 

3  ทางออกที่จะป้องกันรัฐประหาร  คือ การกำหนดในรัฐธรรมนูญให้ประชาชน หนึ่งล้านชื่อ  เสนอชื่อ ทูลเกล้า ถวายแด่ในหลวง ให้ปลดนายกรัฐมนตรี     หรือรัฐมนตรี  หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

 

ในทางที่จะนำเสนอเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะทำให้การเมืองไทยดีขึ้น แต่นักการเมืองอาจจะไม่เอาด้วยคือ

1 ผู้ที่มาสมัคร สส.  สว. ผู้ว่าราชการ     ควรจะเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมานาน ไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบปี    และพวกที่เป็นพ่อ/แม่ค้าหวยใต้ดิน มาเฟีย   นักเลง ควรห้ามลงเลือกตั้ง โดยกกต .เป็นผู้ประเมิน แต่หากประเมิน ไม่ถูกต้องกกต .ต้อง ถูกลงโทษ เช่นกัน   และสส สว. ผุ้แทนองค์กรอิสระ  ควรจะผ่านการอบรม ทางธรรม  หลังจากได้รับการคัดเลือก   

 

2   ผู้สมัคร สส.  สว.  ให้จ่ายค่าทำใบประวัติ ผลงาน  นโยบาย    แก่กกต . เช่นจำนวน สามหมื่น ถึงห้าหมื่นบาท ต่อคน   แล้วให้กกต.เป็นผู้แจกจ่ายเอกสารส่งถึงบ้านทุกคน     และห้ามแจกจ่ายค่าโฆษณาอื่นๆเพิ่ม     พรรคการเมืองก็ให้มีเวลาทางทีวี วิทยุ เท่าเทียมกัน      เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ที่มีเงินน้อยกว่า  ในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่า ผู้ที่มีงบประมาณมาก จะได้รับเลือกตั้งมากกว่าผู้ที่มีงบประมาณน้อยกว่า  หรือผู้ที่สื่ออกมากจะได้เปรียบมาก   ทำให้มีข้อเสียคือ มีการโกงกัน  คอรัปชั่นกัน เพื่อหาเสียงไว้เลือกตั้ง

3  สื่อมวลชน  กำหนดให้สื่อมวลชน เสนอข่าวเท่าเทียม  กันทุกคน ไม่เลือกว่าดังหรือไม่ดัง         เพื่อมิให้ เสียเปรียบได้เปรียบกัน ใครเสนอผู้สมัครคนใดมากกว่าคนอื่นๆ ขอให้สื่อมวลชน ต้องรับชดใช้ หากมีการเลือกตั้งใหม่  เมื่อพิสูจน์ได้ว่า สื่อนั้น ช่วยประชาสัมพันธ์มากเกินไป

 

 22มีค 50

พท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี          www.parent-youth.net

0868810408

 

ประธานเครือข่ายพ่อแม่ ฯ และนายกสมาคม ฯ  0868810408

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดกิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com