ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เขียนที่.....(ที่อยู่ของผู้เขียน)..........................
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ.........................

เรื่อง ขอดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ.......

เรียน ผู้อำนวยการสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ข้าพเจ้า............................................ อายุ......ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา/โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย/ ............................ ชั้นปีที่..........อยู่บ้านเลขที่................หมู่..............ตำบล.....................................อำเภอ...........................จังหวัด...................โทรศัพท์.........................

ซึ่งเป็นผู้สอบ...ONET ANET ในระบบแอดมิชชั่น เมื่อปี ๒๕๔๘

มีความประสงค์จะขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้
๑ กระดาษคำตอบของ ข้าพเจ้า
๒ กระดาษเอกสาร เฉลยคำตอบของแต่ละวิชาที่สอบโดยเฉพาะ ONET และ ANET
๓ ขอสำเนาเอกสารในรายการข้อ ๑ และ ๒

พร้อมคำร้องนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งเงินจำนวน........................บาท มาชำระเป็นค่าธรรมเนียมการคัดสำเนา
ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของข้าพเจ้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


ลงชื่อ..............................................................
( นาย/นางสาว.........................................)

ผู้ร้อง
 
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com