ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข

 

ปัญหาการศึกษา และข้อเสนอให้ แก้ไข พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี www.parent-youth.net thai9lee@gmail.com 15มค 2552

ปัญหาที่ยากคือเปลี่ยนความคิดผู้มีอำนาจจัดการศึกษา จากแนวคิดที่ว่าให้เรียนรู้รอบตัวซ้ำซาก มาเป็นสร้างกระบวนการคิด สร้างทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน เช่นการผจญภัยเวลาเกิดวิกฤติ ไฟไหม้ซานติกาผับ ควรทำอย่างไร ฯลฯ ปลูกฝังความดี ความรักชาติ รักประชาชน และที่ยากคือฟังแล้วไม่แก้ไข

และที่ยากคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน เยาวชน ที่ ไม่ค่อยใส่ใจส่วนรวม มาเป็นกล้าหาญ ย และเสียสละ ไม่ใช่เห็นแก่ตัวธุระไม่ใช่ หรืออย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่น เดี๋ยวเราเดือดร้อน .......

โจทก์สำคัญคือ การเพิ่มศักยภาพเด็ก การลดการกวดวิชาควรทำอย่างไร ลดความเครียดและอัตราการเจ็บป่วยทางจิตของเยาวชนจากการศึกษาทำอย่างไร ยิ่งเรียนยิ่งไอคิวลดควรแก้ไขอย่างไร สร้างทักษะชีวิต และปลูกฝังความรักชาติ เสียสละ ต่อส่วนรวมทำอย่างไร เด็กที่ด้อยโอกาสเราควรจะทำอย่างไร เท่านี้ก็ช่วยสร้างอนาคตชาติได้

ทั้งหมด เกี่ยวข้องกัน เพราะเราจัดการศึกษาแบบ ไม่มีหลัก การทางการแพทย์ และการวิจัยประกอบ แม้นมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าไม่ดี ยังดื้อดึงจะใช้ เช่นการใช้ GPA ONET ในการคัดเลือกเข้ามหาลัย คือการบังคับให้เด็กเรียนทุกวิชา ชอบไม่ชอบก็ต้องเรียน จึงทำให้ผลการสอบ ONET ลดลงเพราะ ไม่ได้เรียนในวิชาที่ชอบได้สุดๆ เพราะต้องเสียเวลาไปเก็บคะแนน GPA และ onet จากวิชาอื่นๆ ทุกวิชาเพื่อให้คะแนนรวมเข้ามหาลัยได้สูงๆ

ข้อเสนอทางออก ที่จะเป็น มรรคผลคือ

1 ที่บางคน บอกว่าให้เรียนครู 6 ปี ยิ่งความคิดไม่เห้นด้วย สิ้นเปลีองเงินทอง เพราะ นิวซีแลนด์เรียนครู แค่ 3 ปี

แต่สอนให้มีคุณภาพได้ เรียนครูเมืองไทยต้องเรียน เนื้อหาของมัธยม หรือประถม แลอนุบาลด้วยซ้ำ ซ้ำซาก

ผลิตครู แบ่งเป็นเอกตามรายวิชา มากกว่า รายวัย แต่ต้องรู้จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ

2 เกณฑ์สมศ ในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานควรยกเลิกเพราะเน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ซ้ำซาก ตามหลักสูตรการศึกษา ที่กำหนดให้เด็กไทยเรียนซ้ำซาก ไม่มีประเทศไหนที่เจริญแล้ว ทำกัน ไม่มีเกณฑ์เรื่องทักษะชีวิต และความรักชาติ ที่เป็นรูปธรรม

3 ควรมีคู่มือครูสอนให้เด็กคิดเป็นควรมีคู่มือครูสอนให้เด็กมีทักษะชีวิตทำอย่างไร เช่น การเอาข่าวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเยาวชน เด็ก และคนทั่วไป ประจำวัน ที่เกิดขึ้นที่เป็นอุทาหรณ์ให้เด็กและเยาวชนและพ่อแม่ ในแต่ละสัปดาห์มาเล้าสู่กันฟัง ในห้องเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ครั้งละสองชั่วโมง แล้วให้พูดคุยกันถกเถียงกันถึงแนวทางในการป้องกัน และสมมุติถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆเราจะทำอย่างไร ฯลฯ การเคารพผู้ใหญ่ กตัญญูพ่อแม่ทำอย่างไร เช่นการให้เขียนแต่ละวันทำความดีอะไรในข้อธรรมะต่างๆ ถ้าครูดีจำนวน ไม่พอ เอาไอทีช่วยเช่นครูกวดวิชาคนเดียวสร้างวีดิโอเทปสอนเด็กได้ทั่วประเทศยังทำได้

4 เงินเดือนครูคงต้องให้เพิ่มให้เพียงพอต่อการดำรงค์ชีพ ลูกครูต้องเรียนได้ฟรีจริงถึงปริญญาตรี ยกคุณภาพ คุณค่าของครูเพิ่ม คนที่เก่งๆ จะได้มาเรียนครู

5 การประเมินวิทยะฐานะของครูควรเอาผลการเรียนเด็กมาเป็นเครื่องชี้วัด ไม่ใช่เอกสารผลงานที่กองเป็นตั้งๆ

(ผิดหวังกับการปฏิรูปการศึกษามีแต่ครูได้วิทยฐานะ เพิ่ม แต่เด็กโง่ลง ขาดคุณธรรม จริยธรรม คิดไม่เป็น ขาดวินัยแต่งบประมาณด้านการศึกษาสูงขึ้นทุกปีแต่โง่ลงเรื่อยๆ

6 รัฐต้องมีกฎกระทรวง ห้ามสอนกวดวิชาในวันอาทิตย์ ให้กำหนดค่าเล่าเรียนที่เป็นธรรมในวิชาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพมากกว่า เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น และจำกัดเวลาปิดเปิด จำกัดวิชาที่อนุญาตให้สอน

เพราปัจจุบัน ครูในโรงเรียนไม่สอน แต่เปิดเรียนพิเศษตอนเย็นเสาร์อาทิตย์ เกือบทุกโรงเรียน เผลอๆแอบบอกข้อสอบด้วย เรื่องจริง จึงเกิดสถาบันกวดวิชาขึ้นไงล่ะ

ข้อมูลจากhttp://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000153417&#Comment

เกี่ยวกับข้อสอบเข้า หรือการทดสอบความรู หรือการวัดความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ คิดว่าควรจะต้องเปลี่ยนแนวคิดในการออกข้อสอบ เพราะนักเรียนชั้น ป.6 สอบเรียนต่อชั้น ม.1 แต่ข้อสอบที่ออกเป็นความรู้ของชั้น ม.1 ม.2 ก็ทำให้สงสัยว่าทำไมข้อสอบที่ใช้สอบเข้าจึงไม่เป็นการทดสอบความรู้ของความรู้ในระดับชั้น ป.4 ,5, 6 ข้อสอบก็ควรเป็นเนื้อหาในบทเรียน เป็นการทดสอบ ความจำ การคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้ ถ้านักเรียนที่มีความเก่งเป็นเลิศ ก็อาจจะทำได้ ร้อยคะแนน การคัดเลือกก็เป็นการจัดลำดับ หรือตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนนั้นๆ
แต่ปัจจุบันนี้ การสอบคัดเลือกเข้าเรียน ถ้านักเรียนไม่ได้ไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำข้อสอบได้เพราะข้อสอบยากมาก และการสอนพิเศษ ก็เน้นเป็นการทำข้อสอบเพื่อให้สอบเข้าได้ เป็นการเรียนเพื่อให้ทำข้อสอบได้ ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อเพื่มพูนความรู้

7จะปฎิรูปการศึกษาให้ฟังครูผู้น้อย เยาวชน ประชาชน บ้างว่าอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นสิ่งเสริมในการพัฒนาการศึกษาที่แท้จริง

การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันตั้งแต่ ผอ. และรอง ผอ. ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

8 ยกเลิก ONET GPA ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

9 ตั้งคนกลางขึ้นมารับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลทั้งจากนักวิชาการที่โปร่งใส และเยาวชน ประชาชน ในทุกปัญหา

10 เงินแจกเด็กควรให้เป็นคูปองให้เด็กเลย เพื่อกันเก็บค่าหัวคิวหรือเสียเบี้ยใบ้รายทางรวมทั้งพิสูจน์ความสามารถของผู้บริหาร รร. และแข่งศักยภาพกันเอง

ข้อสำคัญคือคนที่รักชาติจริงไม่เพียงแค่พูดเท่านั้น น่าจะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นจริง

อย่าเสียเวลาพูดซ้ำซาก แต่ต้องเร่งทำให้เกิดขึ้น

หวังว่าคงใช้ประโยชน์ได้บ้างคะ ขอบคุณที่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น

 

 
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com