ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล




ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article

 

 

หนังสือมอบอำนาจฟ้องคดี

ทำที่ ..........................

วันที่………เดือน………………พ.ศ.………………….

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………ชื่อผุ้มอบอำนาจ………………………….

ผู้มอบอำนาจ อายุ……………..ปี อยู่บ้านเลขที่…………………………..ถนน………………………………

ตรอก/ซอย……………………….ตำบล/แขวง…………………………..อำเภอ/เขต…………………………

จังหวัด…………………………………

 

.ขอมอบอำนาจให้…………………พท.พญ.กมลพรรณ์ ชีวพันธ์ศรี………

อายุ………51…ปี อยู่บ้านเลขที่……151………….ถนน…สุขุมวิท 56…… ตำบล/แขวง………บางจาก ……….

อำเภอ/เขต…………พระขโนง……..จังหวัด……… กทม เป็นผู้รับมอบ

อำนาจของข้าพเจ้ามีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้มีอำนาจ…………ดำเนินการยื่น และดำเนินคดี ไต่สวนคดี ในคำร้องต่อศาลปกครอง ปปช คณะกรรมการสิทธิทั้งในและต่างประเทศ ถวายฎีกา ฟ้องอาญา 157 ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ละเมิดสิทธิทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษา และผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย

แทนข้าพเจ้า

ข้อ 2. ให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจดำเนินกระบวน

พิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิของข้าพเจ้าได้ เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอน

ฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกา หรือในการขอให้

พิจารณาคดีใหม่

ข้อ 3. ให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดี มีสิทธิรับเงินจากคู่ความจากศาลหรือจาก

เจ้าพนักงานศาล ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

ข้อ 4. ให้มีอำนาจแต่งตั้งทนายความคนเดียวหรือหลายคนเข้าดำเนินคดี หรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงให้

กระทำกิจการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้มอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้ทำไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็น

สำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………นักเรียน ……………..ผู้มอบอำนาจ

( )

 

ลงชื่อ………………………………ผู้รับมอบอำนาจ

( พท.พญ.กมลพรรณ์ ชีวพันธ์ศรี )

ลงชื่อ…………………………………พยาน

( ) พ่อแม่เรา

 

ลงชื่อ…………………………………พยาน

( )

 




กิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com