ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
IQ EQ AQ MQ SQ article

เด็กเรียนรู้อย่างไร ถึงยืนหยัดได้ในสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน    
  12 มกราคม  2546

www.parent-youth.net           
      E-mail: <a href=mailto:Ch_kamolpan@hotmail.com>Ch_kamolpan@hotmail.com</a>  
พท.พญ. กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี 
 ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  02-6612810

ในโลกสังคมปัจจุบันการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดมีสูงมาก    ทุกคนต้องชิงไหว ชิงพริบ ในการประกอบธุรกิจ  ยิ่งถ้าเป็นเจ้าของกิจการเอง ยิ่งต้องมีไหวพริบ การรู้เท่าทันการมองภาพรวมออก    ความรู้รอบตัวอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอ สำหรับการอยู่รอดในสังคมปัจจุบัน    เพราะฉะนั้นการฝึกฝน เด็ก  และเยาวชน ควรจะต้องส่งเสริมให้ถูกทาง     เพื่ออนาคต เขาจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้  เมื่อไม่มีพ่อแม่คอยช่วยเหลือ  หรือเมื่อประสบปัญหาต่างๆ    แม้นแต่การเป็นลูกจ้างปัจจุบันก็ต้องมีความสามารถ   ใครมีความสามารถมากก็จะสามารถเป็นลูกจ้างที่มีงานมั่นคง   ส่วนใครไม่มีประสิทธิภาพก็ต้อง  หางานใหม่  หรือตกงานไป ดังเช่นเหตุการณ์ปัจจุบัน
       
             การจะฝึกฝนเด็กในยุคนี้จึงต้องประกอบด้วย  IQ , EQ , AQ , MQ , SQ     Qเหล่านี้คืออะไรมาดูกัน

IQ   = INTELLIGENCE  QUOTIENT คือความฉลาดทางสติปัญญา   วัดได้จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง  ปกติควรอยู่ที่  90-110  เป็นการวัดความสามารถทางคิดวิเคราะห์ ความสามารถทางวิชาการ วัดความจำ  การอ่านเขียน คำนวณแต่ไม่ได้วัดด้านอื่นๆ เช่น
 -  ความคิดสร้างสรรค์
 -  ทักษะต่างๆด้านการทำงาน
-ทักษะชีวิตประจำวัน  ฯลฯ

             การพัฒนา  IQ
               - 50% จากกรรมพันธุ์
               -50% จากสิ่งแวดล้อม  เช่น
-การเลี้ยงดู  ความรัก ความอบอุ่น เพราะฉะนั้นต้องมีเวลาให้ลูกหลาน
- อาหาร ครบห้าหมู่โดยเฉพาะ  ปลา  ถั่วเหลือง วิตามิน บี   ธาตุเหล็ก  ไอโอดีน โปรตีน
-ประสบการณ์ต่างๆจากการเล่น  ออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมกลุ่ม  การทำงาน  การทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ที่ชื่นชอบ
-ได้ ฟังนิทาน(วัยเด็กเล็ก)     การได้ช่วยทำงาน    ทำกิจกรรมในเด็กโต
-การได้รับรับคำชมเชย
- มองเห็นคุณค่าตนเอง
- สัมผัสกับสังคม,ชีวิตประจำวัน ฯลฯ
-  อารมณ์ดี  ไม่เครียด
- ออกกำลังกาย อย่างน้อย 30 นาทีต่อวันจะช่วยให้มีสมาธิ   สดชื่น คิดอะไรได้เร็ว   อดทน ไม่ซึมเศร้า ไม่ติดยาเสพติด
 -  ความคิดในทางบวก   มีความคิดอย่างสร้างสรรค์  จากการที่ได้รับคำชมเชยเสมอ ได้รับการยอมรับการกระทำต่างๆที่ดี

ปัจจัยที่มีผลต่อลบสมอง  ทำให้สมองไม่พัฒนาได้แก่
 - ความเครียด, ความกดดันต่างๆเช่นการทำการบ้านมากมาย   การบ้างานขาดการพักผ่อน,ออกกำลังกาย
- ขาดอาหารเช่นพวกโลหิตจาง
  - สมองขาดการกระตุ้น หรือการใช้สมองฝึกคิดในสิ่งต่างๆ  เช่นการฝึกการแก้ปัญหา  ฝึกความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ   การใช้ไหวพริบ
 -มองตนเองในแง่ลบ   มองตนเองไม่มีคุณค่า  จากการถูกตำหนิทุกวัน  หรือบ่อยๆ
  - ซึมเศร้า,ทุกข์,โกรธ,วิตกกังวล  นานๆ           
  - สารพิษ   ยาเสพติด   สารตะกั่ว ฯลฯ

              จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเด็กให้เก่ง  และฉลาดจะไม่ได้ยากเย็นใดๆเลย   แต่ต้องให้มีวิธีการหลากหลายไม่ใช่ให้แต่ความรู้วิชาการอย่างเดียวที่มากมายเกินความจำเป็นจนขาดการพัฒนาด้านอื่นๆ  ซึ่งเรียนรู้วิชาการแล้วก็ลืมได้  มีวิจัยพบว่า ความรู้ 25% ของวิชาการในโรงเรียน ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันจริง(รศ.พญ. ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์)   แต่ดิฉันว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง 10%

EQ   EMOTIONAL   QUOTIENT คือความฉลาดทางอารมณ์
  ความฉลาดมางอารมณ์สำคัญอย่างไรมีวิจัยดังนี้
                     1)มหาเศรษฐี 400 คนของโลกที่ประสบความสำเร็จ มีสมบัติพันล้านเหรียญดอลล่า  50% ไม่ได้จบปริญญาตรี
                    2)วิจัยในรัฐ แมซาซาซูแสท  ติดตามเด็ก 450 คน นาน 40 ปี ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่เกี่ยวกับ IQ แต่เป็น
                   - ความสามารถในการจัดการกับความผิดหวัง AQ
                   -การคบคุมอารมณ์ ได้ดี   EQ
                  - การเข้ากับคนอื่นได้ดี SQ
                     3)การวิจัยเก็บข้อมูล จากผู้จบปริญญาเอก 80 คน ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ขณะศึกษาถึง อายุ 70 ปี พบว่า  EQ และความสามารถทางสังคมทำให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีชื่อเสียง มากกว่าความสามารถทาง IQ 4 เท่า

  
         การพัฒนา EQคือ
              - รู้อารมณ์ของตนเอง   
              - เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมตตาอารี, ช่วยเหลือผู้อื่น, เอาใจเขามาใส่ใจเรา
           - ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ไม่หุนหันพลันเล่น  ไม่อารมณ์ค้างนาน   ไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเก่าๆ    มารบกวนการทำงานปัจจุบัน   ไม่ว่ารัก    โกรธ   ซึมเศร้า    โกรธแล้วไม่ผูกใจเจ็บนาน  ใจเย็นเมื่อมีสถานะการณ์ยั่วยุ         จะเป็นคนที่น่าเคารพนับถือ  และจะมีคน กล้าให้คำแนะนำ
           - มีระเบียบวินัยในตนเอง , เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
           - รับผิดชอบต่อสังคม   มีทักษะทางสังคมดี  รู้สู้  รู้หลีก  เอาตัวรอดได้ดี  มีไหวพริบ
          - ขยันหมั่นเพียร อดทน , กระตือรือร้น  ไม่เฉื่อยชา   มุ่งมั่น  แน่วแน่   ไม่ลดละ

วิธีฝึก
      -มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็น อารมณ์เด็กขึ้นกับอารมณ์ผู้เลี้ยงดู
      -ไม่ต่อว่าเด็กต่อหน้าเด็กคนอื่นๆ หรือพูดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ  หรือพี่น้อง
      -หาทางชมเชยเด็ก แม้นจะมีดีแค่หนึ่งอย่าง มีเสียสิบอย่างเราก็ต้องใช้หนึ่งอย่างนั้นมาเป็นตัวชมเพื่อช่วยพัฒนาตัวอื่นๆ
     - เวลาลูกทะเลาะกันอย่ามีอารมณ์ร่วม
     -ไม่ปกป้องมากเกินไปเพราะจะทำให้เด็กขาดทักษะ แก้ปัญหาไม่เป็น
     -ไม่ตามใจลูกมากเกินไป หรือกังวลมากเกินไป
     -ให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกชม
     -เด็กอารมณ์ร้อน ต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ ใจเย็น ไม่ต้องมีอารมณ์ร่วม   
    -ฝึกหัดระเบียบวินัย ควรสร้างตั้งแต่เล็กๆเช่น 7-8 เดือน เริ่มนั่งกับที่รับประทานอาหาร    ดูทีวี ไม่เกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน
    -ฝึกทุกอย่างด้วยความรัก ไม่ใช่การบังคับแต่ด้วยเหตุผล
    -การดุ, การลงโทษ,ประณาม ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอไปเพราะเด็กจะต่อต้าน
    -ทำใจให้เบิกบาน   เปิดหูเปิดตา  อย่าหมกมุ่นอยู่แต่ในบ้าน
   


AQ ( adversity  Quotient) คือความสามารถในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติ

     
    AQ   เป็นการวัดความสามารถในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ  ใครที่สามารถ จัดการได้ดีจะเป็นผู้นำและเป็นผู้ชนะหรือเจ้าของกิจการในโลกของปัจจุบันและอนาคต   ใครที่มี AQ  ดีจะสามารถ เปลี่ยน วิกฤติเป็นโอกาส   (Dr. Paul G   stolt )    ใครที่ไม่สามารถควบคุม   AQ ได้จะเป็นผู้พ่ายแพ้ และเป็นได้แค่ลูกจ้างหรือตกงาน
เทคนิคการสร้าง AQ
      AQ   ความสามารถในการแก้ปัญหา / อุปสรรค
      เป็นกลไกลของสมอง เกิดจากการได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาต่างๆ  การทำอะไรด้วยตนเอง การละเล่น ทั้งประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในชีวิต   ตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย  
การฝึกฝน
       -  การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม
       -การฝึกทำกิจกรรมต่างๆ   
       -สัมผัสกับชีวิตจริง    ให้เด็กช่วยตัวเอง    หัดทำงาน ตามวัย   
      -ให้เด็กเผชิญกับอุปสรรคบ้าง
      -เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เริ่มให้รู้จักช่วยงานพ่อแม่ ธุรกิจของพ่อแม่ หรือหรือแม้นแต่การรับจ้างทำงานใน ช่วงวัยรุ่น     ฝึกหาประสบการณ์ตามที่ต่างๆช่วงหยุดปิดเทอม


    หลักการสร้าง  AQ
มองปัญหาเป็นโอกาส
1.CONTROL ควบคุมเหตุการณ์/สถานการณ์ได้
2.OWNERSHIP ความเป็นเจ้าของ ปัญหาอยู่ที่ตัวเรา
3.REACH   คิดว่าทุกประเภท มีทางแก้ไข ไม่ใช่จบสิ้นแล้วทุกอย่าง
4.ENDURANCE   มีความทนทาน อดทน ต่อปัญหาต่างๆ มองโลกในแง่ดีไม่วู่วาม


สรุปการเพิ่ม AQ
-มีสติ ตลอดเวลา ใช้สติปัญญาในการแก้ไข
-คิดว่าทุกอย่างมีทางออก
-มองโลกในแง่ดี
-เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส

MQ   MORAL  QUOTIENT -  จริยธรรม คุณธรรม
วิธีฝึกฝน 
-มีตัวอย่างดีๆให้เห็น
-ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เล็กๆ ก่อนวัยอนุบาล  อาจจะเป็นในรูปนิทาน
-วัยอนุบาล ประถมต้น เล่านิทานสอนใจ  ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
-ประถมปลาย  - มัธยม สอน หลักธรรม ตัวอย่างดีๆ   ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนด้อยโอกาส ช่วยสอนหนังสือหรือช่วยดูแล รุ่นน้องๆ      ช่วยงานคุณครู  สอนเพื่อนๆที่อ่อนกว่า 
-ไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นทำร้ายผู้อื่น พูดจาหยาบคาย ขโมย โดยเฉพาะ 0-5 ขวบ

SQ  :SOCIAL  QUOTIENT………….

    ทักษะทางสังคม  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น
-ได้เล่นกับเพื่อน ในวัยเด็กเล็กๆ
-เด็กโต ทำกิจกรรมกลุ่ม หรือทำงานอื่นๆกับเพื่อน
-คบเพื่อนๆ ที่หลากหลาย

IQ    ปรับเปลี่ยนยาก เริ่มพัฒนาตั้งแต่0- 5 ปี       EQ และ MQ ปรับเปลี่ยนง่ายกว่า และได้ทุกอายุ

                  เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบผลสำเร็จ ต้องมี
- มีวิสัยทัศน์ ( Vision  = Dream and action)
- มองภาพรวมออก  และคาดการณ์ข้างหน้าได้ค่อนข้างถูกต้อง
- IQ ,EQ, AQ, SQ, MQ  ดี
- กระตือรือร้น ,  active  มีไฟอยู่ตลอดเวลา
- กล้าเสี่ยง, กล้ารับผิดชอบ
- เชื่อมั่นในตนเอง      แต่อย่ามากเกินไปจน ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 - รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง  และพยายามปรับปรุงและรู้จักตนเอง  ไม่มองตนเองในแง่ร้ายหรือไม่มีคุณค่า หรือเก่งกว่าคนอื่น หรือเลวเกินไป
 -  มีไหวพริบ  รู้เท่าทัน มีจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 -  มีคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะชีวิต

วิธีการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตของลูก
เตือนภัยชาวกรุงเทพ....ฉีดน้ำกรด article
จิตวิทยาการสอนตามวัยสำหรับเด็ก article
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก article
สลด! สาวเมาไร้สติ ถูก 2 ไอ้หื่นข่มขืนริมหาด article
ธรรมะดีๆของหลวงปู่ทวด (อ่านแล้วส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทาน) article
คนโง่จะครองโลก
คนโง่จะครองโลก ทฤษฎีฮาๆๆ
คำสอน ว.วชิรเมธี
บริโภค ' แกงเลียง ' ' แกงเหลือง 'ต้านโรคได้
โรคบ้างาน ภัยเงียบ! ของคนวัยทำงาน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก...กับภาพที่ต้องขยาย
ฉากชีวิตโรงละครปากท้อง
ย่านาง สมุนไพรหมื่นปีไม่มีแก่
มลพิษ ตัวการคร่าชีวิตชาวโลก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
ระวังตาบอด เพราะคอนแทคเลนส์แฟชั่น
4 ของกินเล่นที่ให้ประโยชน์และโทษจริงจัง
ภัยเงียบจากการ (อด) นอน
ธุรกิจขนม-กรณีศึกษาลูกชุบ
เรื่อง ภัยร้าย Hi5ปลอม
อ้างว่าลูกค้าโอนเงินผิดมาที่บัญชีเรา article
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ : ฉบับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน article
ปัญหาวิกฤติบ้านเมือง และทางออก article
ในหลวงของเรา กับประชาธิปไตย article
ทำไมเด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่ ( IQ ลดลง ) article
ประชาชนเป็นเมืองขึ้นของข้าราชการ นักการเมือง บางคน ทางนโยบาย article
วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ article
ทุนต่างประเทศ พิจารณา ดูเอาเองนะคะ article
วิจัยต่างประเทศ ฯ ที่คนไทยต้องรู้ article
เรื่องจริงที่น่าสมเพชมาก article
การศึกษาเวียตนามและเกาหลี วิกฤติ หรือโอกาสประเทศไทย article
ความด้อยโอกาสของลูกชนชั้นกลาง article
ปัญหาพฤติกรรมเด็ก และไอคิว article
ช่วยกันปกป้องลูกหลานไทย อย่าให้ไอคิวลดลง article
ปัญหาฆ่าตัวตาย article
ทักษะชีวิต ในยามคับขัน article
ทักษะชีวิต ทีเราควรรู้ไว้เพื่อระมัดระวังตนเอง article
มาป้องกันมะเร็งกันเถอะ article
มาป้องกันโรค ก่อนจะสายเกินไป article
ครูหัวใจวาย สองคนแล้วในเดือนสองเดือนนี้
ความเครียด ฆาตกรตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา article
เรื่องขอเชิญ ผนึกกำลัง ร่วมสร้างชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com