ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
ทำไมเด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่ ( IQ ลดลง ) article

 

ทำไมเด็กไทยยิ่งเรียนยิ่งโง่ ( IQ ลดลง )

ระดับเชาวน์ปัญญา หรือ ไอคิว (IQ ย่อจาก Intelligence quotient) หมายถึง ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล การคำนวณ การเชื่อมโยง ไอคิว เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด และเปลี่ยนแปลงได้ หากอยู่ในสภาวะการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนที่เหมาะสม ผู้เลี้ยงดุมาคุณภาพ หรือด้อยคุณภาพ ความฉลาด ส่วนหนึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถืว่าเป็นต้นทุนของแต่ละคนที่ไม่เท่ากัน แต่อีกส่วนหนึ่งได้จากประสบการณ์ การเรียนรู้เพิ่มเติม โอกาสในการฝึกฝน การให้ความสำคัญ และสภาพสังคม วัฒนธรรม ที่เอื้ออำนวยให้มีการนำออกมา

การวัดไอคิว

การวัดไอคิว เกิดขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1905 โดยนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ต้องการแยกบุคคลปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างความสามารถที่ควรจะเป็น กับอายุสมอง แล้วคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นการวัด

1. ความคิด ความเข้าใจ ความคิดวิเคราะห์ การมองภาพรวม

2. การคิดคำนวณ

3. ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน

4. ความจำระยะสั้น โดยใช้การจำจากตัวเลข

5. ภาษาในส่วนของการใช้คำ

6. การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ

  1. การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอว์

8 การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

ไม่สามารถวัดความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะชีวิต

IQ ปกติ 90-110 ถ้ามากกว่า 110 ถือว่าอัจฉริยะ

ถ้าน้อยกว่า 90 ถือว่าโง่ ถึงโง่ทึบ มีปัญหาด้านความคิด การปรับตัว การแก้ปัญหา

ถ้า IQ ลดลง แสดงว่าความสามารถคิด วิเคราะห์ ความสามารถในการมองภาพรวม ความสามารถในการคิดคำนวณ ลดลง คือคิดไม่เป็น หลายสำนักวิจัยตรงกันว่า IQ เด็กไทยยิ่งเรียนยิ่ง IQ ลดลง ฃยกเว้นเด็กโรงเรียนสาธิตฯ

ทำไมเด็กโรงเรียนสาธิตฯ ยิ่งเรียนยิ่ง IQ ไม่ลดลง บางคนบอกว่าเด็กยิ่งโตยิ่งโง่ เพราะติดเกมส์ , internet , TV , มือถือ แสดงว่าเด็กสาธิตไม่ติดเกมส์ , ไม่ติดมือถือ , ไม้ใช้ internet จริงหรือ???

เด็กสาธิต เด็กโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐต่างกันตรงไหน ในเรื่องพฤติกรรมนอกเหนือจากห้องเรียน คำตอบคือ ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก พ่อแม่เด็กสาธิตฯ และพ่อแม่เด็กโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาต่างกัน หรือไม่ คำตอบคือไม่ต่างกัน

ความแตกต่างของโรงเรียนสาธิต กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. คือระบบการเรียนการสอน และคุณภาพผู้สอนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เด็ดขาด

มาดูความเป็นจริง สติปัญญาของคนทั่วโลก ปัจจุบันเขาบอกว่า IQ เด็กทั่วโลกสูงขึ้นส่วนใหญ่

(บทความ “Learning How To Use the Brain(Paper presented at the "Brain Development in Young Children: New Frontiers for Research, Policy and Practice" Conference, Chicago, on June 13, 1996) http://web-us.com/brain/learningtousethebrain.html

กล่าวว่า “Why are IQ levels rising throughout the developed world? In the U.S., for instance, the average IQ has climbed 24 points since 1918. Similar increases were registered in other countries”

( คงยกเว้น ประเทศด้อยพัฒนา และประเทศไทย )

มาดูว่าสติปัญญา IQ สูงต่ำขึ้น กับศักยภาพมันสมองของ ซึ่งได้รับการพัฒนาแตกต่างกัน ขึ้นกับพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดู แต่โรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากกว่า เพราะครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากกว่าพ่อแม่ เพราะฉะนั้นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ IQ เด็กสำคัญสุด คือ คุณภาพครู ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ส่วนพ่อแม่มาสอนเพิ่มเติมได้หลังเลิกเรียน

มาดูข้อเท็จจริงของสมอง

ระบบการเรียนการสอน การสอนของเราส่วนใหญ่เน้นสาระความจำที่ซ้ำซาก ให้ไปดูว่าระบบการเรียนการสอบในห้องเรียนเรากระตุ้นให้เด็กคิดเป็นสัดส่วนเวลาเท่าใดของเวลาใน 1 วัน จะเป็นคำตอบได้ดีว่า ทำไมยิ่งเรียนยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งคิดไม่เป็น ความคิดวิเคราะห์หดหาย ความคิดสร้างสรรค์หดหาย

การให้ใครมาออกความคิดเห็น โดยขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็ก ถือว่าเป็นชี้นำผิดๆ เสมือนการเป็นช่างไม้ แต่มาออกความคิดเห็นของการซ่อมประปา ผลจะออกเป็นอย่างไรลองคิดดู

อยากให้ข้อคิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป คือ

- ความเครียดทำให้สาร Cortisol หลั่ง ยิ่งมีความเครียดมากและนาน สารนี้หลั่ง มาก ยิ่งความจำลดลงเพราะฉะนั้น ยิ่งมีความเครียดมาก ยิ่งลดสมรรถนะในการคิด และความจำ และยิ่งมีสาร Cortisolมาก จะทำลายเซลล์ประสาทสมอง (Neurones) Dr. Dharma Singh Khalsa, M.D., with Cameron Stauth.

ความเครียดนานๆ ทำให้โฮร์โมนความเครียดคือ cortisol หลั่ง มีผลต่อการทำงานของสมอง

โดยเฉพาะความจำ ผลของโฮร์โมนตัวนี้ ทำให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำใหม่ๆได้ และ หรือฟื้นความจำ ที่เคยมีอยู่เดิม นักวิจัยทางสมอง Robert M. Sapolsky, พบว่า ผลของโฮร์โมนตัวนี้ สามารถทำลาย hippocampus ซึ่งเป็นส่วนขอองสมอง ที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้

http://www.fi.edu/learn/brain/stress.html#stressmemory

- สมองจะเรียนรู้ได้ดี ความอยากใคร่รู้ใคร่เรียนของเด็ก เยาวชนจะมีได้เมื่อเรียนในสภาวะที่สนุกสนาน ไม่เครียด มีดนตรี มีเพลงประกอบ

- สมองเด็กต้องการความรู้ใหม่ๆ ไม่ใช้ความรู้เดิมๆซ้ำซาก

- Dr. Bob Jacops(Neuroscientist) พบว่าเด็กนักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดจะมีสมองเจริญเติบโต ใยประสาทมากกว่าเด็กนักเรียนที่เรียนไปเรื่อยๆ ถึง 25% ( Jacops , Schall, Scheibel 1993) โดยไม่มีกิจกรรมเพราะฉะนั้น สมองจะไวต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และมีความสุข สนุกสนาน

- การทำงานหนัก นอนดึก ทำให้สมอง และสุขภาพไม่ดี

- การสอนทักษะชีวิต การปลูกฝังความดีงาม เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูควรสอนการป้องกันภัยต่างๆ โดยให้ดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอันตรายต่อวัยรุ่น แล้วพูดคุยและหาวิธีป้องกัน

- การเรียนกวดวิชา ควรให้กวดวิชาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน ฯลฯ และคอมพิวเตอร์ ดนตรี เท่าที่เด็กสนใจ

- การเรียนสาขาที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ที่สำคัญ เช่น ด้านการจัดการศึกษา ด้านการใช้ และผลิตพลังงาน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ฯลฯ

- เมื่อคลอดออกมา สมอง มีใยประสาทประมาณ 20% ของผู้ใหญ่ หลังจากคลอดแล้วจำนวนเซลล์สมองไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่จะขยายตัวและเพิ่มสายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์ ใยประสาทมากน้อยขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการกระตุ้นต่างๆ ยิ่งมีใยประสาทมากยิ่งฉลาดมาก และเรียนรู้ได้เร็ว

- Dr. Diamond& Hopson 1998 & Khalsa1997 หลังคลอดอกมา สมองเด็กจะมีรูปแบบสมองเหมือนกัน (Mold)ทุกคนทั่วโลก แต่วิธีการส่งสริมการเรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดู ต่างกันจึงทำให้ไอคิวเด็กต่างกัน เพราะเซลล์สมองส่วนไหนที่ไม่ได้เชื่อมโยงกัน หรือถูกกระตุ้น ไม่ได้ถูกใช้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะถูกทำลาย (Neural prunning) ทำให้ประสิทธิภาพของสมองส่วนนั้นถูกทำลาย สูญเสียการทำงาน และไม่เกิดการเรียนรู้ ของเซลล์ กลุ่มนั้นเช่นการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ในคนไทยจะหดหายไป เพราะเราไม่ค่อยได้กระต้นให้เด็กฝึกคิด

-การทำกิจกรรมด้วยกันและสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ การสัมผัสที่อบอุ่น (gentle touch) ทำให้สมองเจริญเติบโตได้ดีกว่า (Marian Diamond 1988 )

-Kotulax 1996 ได้นำเด็ก 6 เดือนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พร้อมทั้งของเล่น เพื่อนเล่น อาหารดี เรียนรู้สิ่งต่างๆ และการละเล่น พบว่ามีIQมากกว่าอีกกลุ่มที่ตรงกันข้าม และสมองมีการทำงานมากขึ้น (จากเครื่องตรวจสมอง) และเขากล่าวว่าไอคิวสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า20แต้มได้ขึ้นกับประสบการณ์และการกระตุ้น ต่างๆ

ในการทดลองของ Bill Greenough U.of Illinois ได้ นำหนูมา 2 กลุ่ม

- กลุ่มแรกมีของเล่นที่มีสีต่างๆ มีเพื่อนเล่นและเครื่องออกกำลังกาย และมี การลงผิดลองถูก

- กลุ่มที่สองอยู่ในกรงที่มีสิ่งกระตุ้นเล็กน้อย

พบว่าในกลุ่มแรกมีสายใยเชื่อมโยงเซลล์ประสาทมากกว่ากลุ่ม สองถึง 25 % และมีความฉลาดกว่ามาก

ซึ่งการทดลองของสมองสามารถนำมาใช้กับคนได้ว่าปัจจุบัน ทำไม IQ (USA) ถึงเพิ่มขึ้นกว่า 20 จุด

Professional Development Resource Factors Included in an Enriched Environment

การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี

· Consistent and positive emotional support
ทักษะชีวิต

วิธีการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตของลูก
เตือนภัยชาวกรุงเทพ....ฉีดน้ำกรด article
จิตวิทยาการสอนตามวัยสำหรับเด็ก article
จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก article
สลด! สาวเมาไร้สติ ถูก 2 ไอ้หื่นข่มขืนริมหาด article
ธรรมะดีๆของหลวงปู่ทวด (อ่านแล้วส่งต่อเพื่อเป็นธรรมทาน) article
คนโง่จะครองโลก
คนโง่จะครองโลก ทฤษฎีฮาๆๆ
คำสอน ว.วชิรเมธี
บริโภค ' แกงเลียง ' ' แกงเหลือง 'ต้านโรคได้
โรคบ้างาน ภัยเงียบ! ของคนวัยทำงาน
โซเชียลเน็ตเวิร์ก...กับภาพที่ต้องขยาย
ฉากชีวิตโรงละครปากท้อง
ย่านาง สมุนไพรหมื่นปีไม่มีแก่
มลพิษ ตัวการคร่าชีวิตชาวโลก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
ระวังตาบอด เพราะคอนแทคเลนส์แฟชั่น
4 ของกินเล่นที่ให้ประโยชน์และโทษจริงจัง
ภัยเงียบจากการ (อด) นอน
ธุรกิจขนม-กรณีศึกษาลูกชุบ
เรื่อง ภัยร้าย Hi5ปลอม
อ้างว่าลูกค้าโอนเงินผิดมาที่บัญชีเรา article
วิธีใช้หนี้พ่อแม่ : ฉบับหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน article
ปัญหาวิกฤติบ้านเมือง และทางออก article
ในหลวงของเรา กับประชาธิปไตย article
ประชาชนเป็นเมืองขึ้นของข้าราชการ นักการเมือง บางคน ทางนโยบาย article
วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ article
ทุนต่างประเทศ พิจารณา ดูเอาเองนะคะ article
วิจัยต่างประเทศ ฯ ที่คนไทยต้องรู้ article
เรื่องจริงที่น่าสมเพชมาก article
การศึกษาเวียตนามและเกาหลี วิกฤติ หรือโอกาสประเทศไทย article
ความด้อยโอกาสของลูกชนชั้นกลาง article
ปัญหาพฤติกรรมเด็ก และไอคิว article
ช่วยกันปกป้องลูกหลานไทย อย่าให้ไอคิวลดลง article
ปัญหาฆ่าตัวตาย article
ทักษะชีวิต ในยามคับขัน article
ทักษะชีวิต ทีเราควรรู้ไว้เพื่อระมัดระวังตนเอง article
มาป้องกันมะเร็งกันเถอะ article
IQ EQ AQ MQ SQ article
มาป้องกันโรค ก่อนจะสายเกินไป article
ครูหัวใจวาย สองคนแล้วในเดือนสองเดือนนี้
ความเครียด ฆาตกรตัวจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา article
เรื่องขอเชิญ ผนึกกำลัง ร่วมสร้างชาติ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com