ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
ปัญหาการศึกษาไทย 20 สค 48 article

การที่ไอคิวเด็กต่ำ ปี 2544 อยู่ที่ 88 จากการวิจัยของพญ.แสงโสม สีนะวัฒน์ กรมอนามัย ที่ลงใน ไทยรัฐ คอลัมน์ ของคุณลมเปลี่ยนทิศ

และปี 2540 อยู่ที่ 91 .6 โดย พญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ,

เด็ก จีน ญี่ปุ่น ไอคิว 104, เด็ก อังกฤษ และอเมริกา ไอคิว สูงกว่า 120

สาเหตุคือ นอกจาการที่พ่อแม่ ไม่มีความรู้ ในการเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้องทำให้เด็กขาดสารอาหาร ขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม ภาวะยากจนทำให้เขาขาดความรัก เพราะพ่อแม่ต้องไปทำงานที่อื่นๆ

ระบบการเรียนการสอนก็สำคัญยิ่ง ที่จะทำให้เด็กไอคิวสูงขึ้น ไม่ใช่เฉพาะการที่ให้เด็กมีความรู้รอบตัว เพียงอย่างเดียว การศึกษาที่ดี นอกจากจะให้ความรู้ที่จำเป็น (ย้ำว่าที่จำเป็น ไม่ใช่มากมายจนเด็กและครู ไม่มีเวลาได้ใช้สมองในการฝึกคิด ) นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว

การกำหนดคำถาม หรือการบ้าน เพื่อให้เด็กทำงานนั้น ควรจะเน้นว่าเด็กจะได้รับการพัฒนาสมองส่วนไหน มากกว่าที่จะถามว่าเธอได้ทำการบ้านหรือยัง หรือคำตอบผิดถูก (ตามหลักการของLayered curriculum) เพราะฉะนั้น เราจะเน้นกระบวนการคิดในการทำงาน มากกว่าผลลัพธ์หรือคำตอบ หรือความรู้มากมายรอบตัว แต่เอาตัวไม่รอด

ให้เด็กสามารถอธิบายแนวคิด หรือวิธีการคิดในการหาคำตอบมากกว่า การให้เด็กได้ทำงานที่มอบหมายให้ เช่นโจทย์ คณิตศาสตร์ ควรจะถามว่า ได้คำตอบมาด้วยวิธีใด มากกว่าจะถามว่าตอบว่าอย่างไร

ฉะนั้น เราควรจะหาคำตอบให้ได้ว่า งานที่เรามอบหมายให้เด็กนั้น เด็กจะได้เรียนรู้อะไร ช่วยเสริมสมองส่วนไหนมากว่าถามว่าเด็กว่า ทำการบ้านหรือยัง


ทางออกของการศึกษาไทยคือ
1 สร้างคู่มือครูที่สอนให้เด็กคิดเป็น มีคำถามที่กระตุ้นให้เด็กคิด ในหลากหลายรูปแบบ โดยรวบรวมคำถามจากครูต้นแบบ ผู้สนใจการศึกษา แบบตัวอย่างหลักสูตรของต่างประเทศ นำมาคัดเลือกและดัดแปลง ให้เข้ากับบริบทเมืองไทย ที่สำคัญ เราต้องมีเวลาให้เด็กและครู ได้ฝึกคิด นั่นคือการลดเนื้อหา จำนวน เกณฑ์มาตรฐาน ในหลักสูตรการศึกษาลง

2 การปรับหลักสูตร ควรใช้คนนอกกระทรวงศึกษา ฯโดยมีประชาชนเป็น นพ. ประเวศ; คุณ ปุระชัย มีคณะกรรมการ
ปรับกระบวนการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้ Layered curriculum
นอกจากการปรับเรื่องหลักสูตรการศึกษาและต้องปรับเกณฑ์การประเมินผล, การนิเทศน์ เกณฑ์การสอบเข้ามหาลัย เพราะจะเชื่อมโยงกัน

3 ตั้ง ศูนย์พัฒนาศักยภาพครู ทั้งปัจจุบัน และครู พันธ์(แนว)ใหม่ ในหัวข้อ
- สอนอย่างให้คิดเป็น

- พัฒนาการสมองเด็ก / พัฒนาการเด็ก

- จิตวิทยาเด็ก

- การดูแลสุขภาพตนเอง เพราะครูฆ่าตัวตาย เป็นโรคหัวใจวายตาย เหล่านี้มาจาก ความเครียด บ้างาน ไม่ได้ดูแลสุขภาพตนเอง

- จิตวิญญาณครู

- การบริหารการเงิน
ผ่านทางสื่อทาง TV หรือ IT มีการสอบประเมินผลผ่านไม่ผ่าน

4 ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกการเมหาลัย ให้สอบวิชาน้อยลง เพิ่มพื้นที่ในมหาลัยระบบแอดมิชชั่นยังมีปัญหา เพราะเป็น
- คำสั่งย้อนหลัง
- สร้างธุรกิจการศึกษา
- ไม่ได้พัฒนาสมองเด็ก
- ส่งเสริม โรงเรียนวิชา ครูนอกระบบ

ทางออกของแอดมิชชั่น
-กฎหมายควบคุมโรงเรียนกวดวิชา ,หรือ ยกเลิกไปเลย
-GPAใช้แค่ 0 -10%
- สอบเฉพาะวิชาที่เกี่ยวข้อง (เหมือน entrance) แต่เน้นการวิเคราะห์มากกว่า ความจำ และ ข้อสอบไม่ยากสุดโต่ง เน้นรวิเคราะห์
- เปลี่ยนตัวเลขา สกอ. และประธาน Admission forum. เช่นอาจารย์ อุทุมพร ให้ อาจารย์สุรศักดิ์ อมรรัตนศักดิ์ แทน (คุรุศาสตร์ รามคำแหง)
- เปลี่ยนตัว ผู้ออกข้อสอบ สรรหาผู้ออกข้อสอบแนววิเคราะห์ มากกว่าความจำ

5 การประเมินของ สมศ. ควรจะยุบทิ้ง เปลี่ยนเป็น องค์กรพัฒนาครูทุกโรงเรียนจะเหมาะกว่า รวมทั้งเกณฑ์ประเมิน ควรจะมีการสัมนารับฟังความเห็นใหม่ ไม่ใช่ต้องให้เด็กสอบผ่าน 80% โรงเรียนจึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน


การสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
- สร้างห้อง sound lab ทุกโรงเรียนให้เพียงพอ
- ซื้อเทปพร้อมหนังสือประกอบ (คล้ายของ Nation)
- ให้เด็กฟังเทปบ่อย ๆ รวมทั้ง วิทยุ หรือทีวี ภาค English ที่บ้าน
- ให้เด็กอ่านหนังสือ English วันละเรื่อง แล้วสรุปมา

6 ผลิตครูให้เพียงพอ สวัสดิการดีพอสมควร เช่น ลูก ครูควรจะฟรีทุกอย่าง จนจบมหาลัย รวมทั้งเงินเดือนครู ควรจะมากขึ้น โดยเฉพาะใน ท้องถิ่นห่างไกล

7 ยุบโรงเรียนกวดวิชา หรือการกวดวิชาโดยครู แต่ให้โรงเรียนจัดเองเก็บเงินผู้ปกครองที่เหมาะสม ห้ามครูสอนเด็กในชั้นตนเอง มีกฎหมายลงโทษ

9 ยกเลิกการยุบสายวิทย์ สายศิลป์ แต่ควรจะเน้นแบบโรงเรียนนำร่องให้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการมีสาขาให้เด็กเลือก การเรียนวิชาพื้นฐานให้น้อย ๆ เพราะเรียนมาตั้งแต่ ป.1 ยัน ม.3 เช่นมีวิชาหลักอังกฤษ,ไทย,เลข (พื้น ๆ) อาจจะมีวิชาสุขศึกษาเป็นพื้นบ้างคือ หลักการเลี้ยงลูก การดูแลสุขภาพตนเอง และวิชาหน้าที่พลเมือง , คุณธรรมจริยธรรมไม่ต้องลึกมากแต่ปฏิบัติได้ ที่เหลือให้เลือกเรียน

เช่นในวิชา ศิลธรรม ไม่ใช่ถามว่าอริยสัจจ์ 4 ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพราะคำถามนี้ ใช้ สมองส่วนต่ำสุด (c layered หรือเกรด 2 )

ควรถามให้เด็กใช้สมองส่วนที่สูง ขึ้นเช่นถามว่า อริยะสัจจ์ 4 เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อย่างไร ยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันมาให้ดู (B layered หรือเกรด 3 )

หรือ ถามว่า เรียนหัวข้อนี้แล้ว มีประโยชน์ หรือไม่มี สมควรเรียนไหม (A layered หรือ เกรด 4 ) นั่นคือการฝึกการวิเคราะห์ (ไอคิวนั่นเอง) ที่ใช้สมองส่วนสูงสุด เพราะต้องใช้ข้อมูลจาก สมองหลายส่วน และส่วนสูงสุด มาร่วมกันคิด และ ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากสุด เช่น เกี่ยวกับการตัดสินใจทำทุกอย่าง เช่น จะซื้อของ จะกินอาหาร จะเลือกสามี/ ภรรยา จะประกอบกิจการ จะทำงาน จะไปเที่ยว ทุกอย่าง อยู่ที่การตัดสินใจ เช่นเดียวกับการแก้ปัญหา ซึ่งในแนวข้อสอบของแอดมิชชั่น ก็ควรจะเน้นการวิเคราะห์เช่นกัน

ซึ่งหลักการ layered curriculum นี้ใช้ได้ถึง ระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก

9. อุดมศึกษาผลิตบุคคลากรควรสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น programmer , สร้างเกมส์ และสร้างเด็กให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
10 ส่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แทนครูใน 20,000 กว่าโรง เพราะครูต้องมาทำหน้าที่นี้เสียเวลาในการสอน
11 โรงเรียนสามารถรับโอนเด็กที่ต้องคิดตามพ่อแม่ไปทำงานในต่างถิ่นได้

12 เรื่องภาษาอังกฤษเงินที่จะซื้อโน๊ตบุ๊ค นำไปพัฒนาครู,ห้องสมุดดี ๆ มีหนังสือมาก ๆ เพราะคอมพิวเตอร์เด็ก ๆ มีแต่นำไป Chat กันหรือทำอย่างอื่นมากกว่าการหาข้อมูล การศึกษาควรมีให้ในโรงเรียนที่เพียงพอกับเด็กรวมทั้งชั่วโมงอินเตอร์ฟรีมากกว่า

13 เงินงบประมาณ รายหัว กระจายไปสู่โรงเรียนสถานศึกษาเลย

14. อาชีวะ ควรจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความโปร่งใส โดยเฉพาะผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ผอ.รร. เพราะหากมีการโกงกินมาก การพัฒนาคุณภาพของอาชีวะจะเกิดขึ้นยาก ทั้งโกงชั่วโมงสอน , โกงค่ารายหัวเด็ก รวมทั้ง การดูตัวอย่าง โรงเรียนปัญญาธิวัฒน์ ของ CP เพื่อดูการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของอาชีวะ และ พัฒนาคุณภาพ โรงเรียนอาชีวะไปในตัว


ปรารถนาดีคะ 20 สค 48
www.parent-youth.net <a href=mailto:ch_kamolpan@hotmail.com>ch_kamolpan@hotmail.com</a>

จาก: พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี  [21 Aug 2005 08:26] ผู้ดู [0] ผู้ตอบ[0]   ลบ 

 


 
การศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย
ปฏิรูปการศึกษาตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย
ปฏิรุปการศึกษา2สมองเด็กกับการจัดการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษา1ปัญหาการศึกษาไทย article
การปฏิรูปประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา การศึกษาไทย article
แนวทางแก้ไข ระบบการศึกษาไทย article
ระบบแอดมิชชั่น ละเมิดสิทธิเด็กอย่างไร? article
การพัฒนาสมองกับระบบแอดมิชชั่น article
ปัญหาเด็กและเยาวชนซับซ้อนมากขึ้น ไทยเสยงบปีละหลายแสนล้านไม่ถูกทาง article
นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบปชช.เชื่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้บุตรหลานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังได้ในอนาคต article
เครือข่ายเยาวชนต้านทุจริต ตัวช่วย ปปท.แจ้งเบาะแสขรก.โกง : โดย...ทีมการศึกษา article
คุณภาพเด็กไทย...อยู่แค่ผลโอเน็ตเท่านั้นหรือ? article
ขอให้เร่งตรวจสอบบิ๊กข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อ ส. article
ไอคิวเด็กไทย article
ผลการสอบ โอเน็ต ตกต่ำ article
หนังสือ ร้องเรียนปัญหาละเมิดสิทธิเด็ก O-net article
ข้อมูลการศึกษาตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ article
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมใหม่ article
รื้อหลักสูตรการศึกษาไทย
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ ระบบการวัด และประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) article
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ ระบบการวัด และประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) article
สนับสนุน รมต. ชินวรณ์ บุญเกียรติ ใน นโยบายขจัดเด็กฝากและแปะเจี๊ยะ article
"ชินวรณ์"ปี๊ดรร.กบฏแอบรับเด็กฝาก article
ด่วน !ผลสอบหมอ กสพท. ปี 2554 ออกแล้ว article
9มทร.จับกลุ่ม"รับตรง"คาดใช้ปี55 article
ตั้งศูนย์ควานหาตัวเด็กพิเศษ เปิดรร.เฉพาะทางจังหวัด2รร. article
จ่อห้ามกก.สภามหา'ลัยเดินสาย article
คุมกำไรโรงเรียนกวดวิชาไม่เกิน20% article
21 พ.ค.ดีเดย์กม.ใหม่ สกัดคดีเด็ก-สตรี หลังสถิติพุ่งสูงขึ้น article
ร่วมลงรายชื่อผู้ที่เรียกร้องให้ ยกเลิก ระบบแอดมิชชั่น
จี้ ทปอ.ยอมรับ "แอดมิชชั่น" ล้มเหลว
สิทธฺอันชอบธรรมของเด็ก ในการรรับเข้าเรียนต่อ
วิกฤติรับตรง! เด็กสละสิทธิจุฬาฯเกือบ 90%
“ชินวรณ์” เปิดยุทศาสตร์สางปัญหาเยาวชน สั่งทุกสถานศึกษาคุมเด็กห้ามมีเซ็กส์ หากพลาดท่าท้องป่อง โรงเรียนต้องคุ้มครองดูแล article
ข้อสอบพลาดซ้ำซาก... บทพิสูจน์คุณภาพสทศ. article
ปี53ชูธงขับเคลื่อนปฏิรูป ปี54ลุ้นการศึกษาติดปีก article
จี้แอดมิชชั่น"แยกสอบวิทย์" article
ไชยยศ'ชงปรับแอดมิชชั่นกลาง article
สกสค.เปิด"NOE Plaza"ตลาดนัดออนไลน์การศึกษา article
แฉเว็บไซต์ขายปริญญามหาวิทยาลัยดัง article
ผลประเมิน'PISA 2009'ไทยล้มเหลว รั้งท้ายทั้ง'อ่าน-คณิต-วิทย์'-ชินวรณ์จี้แก้ให้ถูกจุด article
ครูผิดวินัยโกง-เพศมากสุด
ปฏิรูปการศึกษาไทยรอบ 2 ความหวัง ความฝันและความเป็นจริง article
สทศ.ให้คะแนนฟรีแพต2-แพต3 article
เร่งวางกรอบครูพันธ์ใหม่ article
อธิการสวนสุนันทาอัดยับปฏิรูปการศึกษาผิดทาง ซัดครูไม่มีคุณภาพ ลูกไก่ที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพ article
เชิญร่วมส่งบทความกับโทรทัศน์ครูค่ะ‏
ระบอบเผด็จการคืนชีพในสถาบันอุดมศึกษา article
จับตาบัตรเครดิต-ฮัลโหลสกัดพนันบอล
จิตแพทย์ชี้ความคาดหวังพ่อแม่ทำร้ายลูกทางอ้อม
100คนโดนตัดสิทธิ์ครูผู้ช่วย
สกอ.ฟ้องสถาบันเถื่อน-ไม่รับรองปริญญา
ศธ.คุมเข้มสกัดเหตุฉุกเฉินรับเปิดเทอม
ศธ.ถกงบปี 54 เตรียมจ่อคิวแจงสภาฯ
จี้อุดมเปิดประตูส่งนักศึกษาสู่อาเซียน
จี้ยกระดับสื่อเพื่อการศึกษาสู่สากล
เผย "ชาญณรงค์" ลาราชการชั่วคราว 4 ปี
สำรวจพบ ปชช.เครียดรุนแรง
สพฐ.ชงตั้งคณะทำงานปฏิรูปหลักสูตร
หวั่นวิกฤติแพทย์ล้น หลังรัฐเร่งผลิตเกิน
"หอพักติดดาว"บ้านหลังที่สองของนักศึกษาตจว.
ใช้จ่ายเปิดเทอมสะพัดกว่า4.4หมื่นล.ผู้ปกครองรัดเข็มขัด-รับโรงเรียนโขกค่าแป๊ะเจี๊ยะ
จี้"ชาญณรงค์"เคลียร์สถานะภาพ
หวั่น"ม็อบ"ทุบสถิติสละสิทธิ์เรียนฟรีดิ่ง
รร.เตรียมฯขยับตาราง
ครม.ทุ่มงบฯตั้งสำนักส่งเสริมเรียนรู้
สอท.เปิดคะแนนแอดมิชชั่นต่ำสุด-สูงสุดปี 2553
AOTS เปิดชิงทุนอบรมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่น
ปีที่70"สวนดุสิต"มุ่งพัฒนา4อัตลักษณ์เด่น
มรม.ติวความรู้ ทรัพย์สินปัญญา
มรส.เทียบเชิญ"4นักกม."ดังนั่งที่ปรึกษานิติฯ
อธิการบดีชู"ยุทธศาสตร์ 15ปี"พัฒนามศว ลั่นคัดคน"รักชุมชน-ติดดิน-สงบ-รักสันติ"สนองแผน
กฎกติกาและมุมมอง ของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
สตง.ชี้ผลสอบเอสพี 2 อาชีวะส่อทุจริต
ศธ.ลั่นเอาผิดแก๊งปลอมตำรา article
"ห้องเรียนพ่อแม่" ตัวช่วยครอบครัวยุค'2010 article
เปิดคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด-สูงสุดโอเน็ต,แกต-แพต article
เตือน อย่าโอ๋เด็กสอบ ม.1, ม.4 เกินไป article
สทศ. ปรับระบบ ให้เด็กทยอยดูผลโอเน็ต ครั้งละ 5,000 คน เพื่อไม่ให้ระบบช้า หลังแห่ดูจนทำให้ระบบช้า ส่วน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่างจากปีก่อน... article
สทศ.ประกาศผลสอบO-NETทุกระดับชั้นวันนี้ article
เผยสอบ GAT/PAT พบแค่ผิดระเบียบ article
จี้ สทศ.ทบทวน ข้อสอบโอเน็ต แนะเปิดใจฟังคำติ article
ข้อเสนอในการปฏิวัติ การศึกษาไทย article
หนังสือยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมต่อปปช.
ข้าราชการ นักการเมืองอยู่เหนือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ article
ระดมสมองสู่การปฏิรูปการศึกษา article
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐของประเทศไทย article
แอดมิชชั่นสูบเลือดผู้ปกครอง ทำลายสมอง สุขภาพจิต และอนาคตลูกหลานไทย article
ผลกระทบจากระบบแอดมิชชั่นหยื่อข องธุรกิจการศึกษา article
แอดมมิชั่น คนทั้งประเทศ โดนหลอก article
การจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคม ศีลธรรม article
แอดมิชั่นฆ่าเด็กตายทั้งเป็น! article
ขอเชิญประชุม หัวข้อ วิกฤติ การศึกษา และทางออก article
จัดประชุม ติดอาวุธ ทางปัญญา โดยภาคประชาชน article
จดหมายกราบเรียนอาจารย์ อาวุธแลละดร.ปรัชญา article
ทำใมแ อนตี้ แอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมถวายฎีกาเรื่องม.นอกระบบ article
แบบสอบถาม article
การนำผลวิจัยทางสมอง มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน article
เด็กๆ เป็นเหยื่อทางธุรกิจการศึกษา/ใบแต่งตั้งผู้แทน article
คำร้องผู้ครวจการแผ่นดินรัฐสภา article
ฟ้องศาลปกครอง article
ข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com