ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
แบบสอบถาม article

51 หมู่ 17 บางนาตราดกม.10 บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร 01 -2980284 , 06-8810408 โทร / แฟกซ์ 02-6511991 02-3752241 02-7637722

9 ตค. 49

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ รมต .กระทรวงศึกษาธิการ ดร .วิจิตร ศรีสะอ้าน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

จากการที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ รวมทั้งเยาวชน ได้ติดตามการปฏิรูปการศึกษา และได้รับเรื่องร้องเรียน ต่างๆหลายเรื่อง ที่ มีปัญหา ทั้งเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือและแก้ไขในอันดับที่ไม่ด่วน แต่ จำเป็นต้องแก้ไข ดังนี้

1 เรื่องเร่งด่วน ที่สุด

1.1 ในวันที่ 28 ตค 49 นี้กำลังจะมีการสอบวิชาเฉพาะของแพทย์ ปัญหาคือ ในเกณฑ์ที่บังคับว่าเด็กต้องได้เกรดมากกว่าสาม ต้องเป็นเด็กปีหนึ่ง ซึ่งหากปี สองขึ้นไปต้องลาออกก่อน เพื่อมิให้ เสียงบประมาณ แผ่นดิน และ ต้องได้ONET มากกว่า 60% จึงมีสิทธิ์ สอบแพทย์ เป็นเกณฑ์ที่คณะแพทย์เกือบทั้ง ประเทศ ใช้กัน ทำให้ เด็กที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วเกิดความ เสียหาย หมดสิทธิสอบ

รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาคะแนน ONET ที่บางคนไม่มีคะแนนรายละวิชา บางคนไม่แน่ใจในคะแนน เพราะไม่สามารถตรวจสอบคะแนนได้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีคำเฉลย ให้ตรวจสอบ ก็หวังอย่างยิ่งที่จะใช้การสอบใหม่นี้แก้ตัว แต่ปรากฏว่า ทางสถาบันทดสอบแห่งชาติ และสกอ ทปอ ยังคงยืนยัน ว่าห้ามสอบใหม่ หรือใช้คะแนนแก้ตัว ทั้งๆที่เมื่อปีที่ ผ่านมา ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจาก การบริหารจัดการของสกอ. สทศ .และทปอ. ร่วมกันทำให้เกิดขึ้น แต่สุดท้าย ความเสียหายเด็กต้องรับเคราะห์กรรม โดยที่ไม่มีใครมารับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ผลักภาระทั้งหมด ไปให้เยาวชน และประชาชน

ในการสอบแพทย์ เกณฑ์ต่างๆที่อ้างมูลเหตุ ที่ต้องตั้งเกณฑ์ นั้นก็พอจะรับฟังได้ในบางข้อ แต่ ความหวังที่เด็กเขาได้คาดหวัง ตั้งใจ เพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการเพื่อตอบแทนบุญคุณ บุพการี ก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้ทำให้สมความตั้งใจ และให้โอกาสเด็กได้ใช้สิทธิตามระบอบ ประชาธิปไตย ที่เราพยายามเรียกร้องให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันปัญหาอื่นๆตามมา และ ให้เยาวชนได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง โดยให้ กระทรวงศึกษานัดเด็กที่เดือดร้อน พร้อมตัวแทนผู้ปกครอง เข้าชี้แจง รวมทั้งเชิญตัวแทนภาครัฐ มาชี้แจงเหตุและผลซึ่งกันและกัน โดยมีสื่อมวลชนร่วมด้วย

ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ การแกปัญหา การสอบแพทย์ กสพท.

1.2 ในระบบแอดมิชชั่น ที่ประกาศใช้ นั้น ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกระบบแอดมิชชั่น โดยเปลี่ยนเป็นระบบเอ็นทร้านซ์เดิม และการรับสมัคร เป็นแบบ ระบบเดิม เนื่องจาก

1.2.1 ระบบแอดมิชชั่น นี้ ยังไม่มีความพร้อม สำหรับประเทศไทย และเป็นรูปแบบที่ต่างจากประเทศที่เจริญแล้ว ของเราใช้คะแนนจากาการสอบมาเป็นเกณฑ์ ตัดสิน และจำนวนวิชา เก็บคะแนนมากกว่า ไม่ได้ดูองค์ประกอบความสามารถด้าน อื่นๆของเด็ก และความโปร่งใสยุติธรรมประเทศเรายังคงมีปัญหา

1.2.2 การใช้ระบบนี้เมื่อปีที่ผ่านมาเกิดปัญหามาก ถึงแม้นจะยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาอีกในปีหน้า แต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสามารถยืนยันได้ว่า การสอบ ONET เด็กเป็นแสนๆคน จะสามารถควบคุม ความโปร่งใสยุติธรรม ได้ และการนำข้อสอบมาตรวจส่วนกลางในปริมาณมากๆ ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะไม่เกิดปัญหา ข้อสอบเด็กหาย หรือเกิดการผิดพลาด

1.2.3 ในการรับสมัครโดยผ่านเฉพาะทางอินเตอร์เน็ท เกิด ปัญหาในเด็กที่ห่างไกลความเจริญ มาก เดือดร้อนจากค่าเช่าอินเตอร์เน็ท แพง อยู่ไกล

1.2.4 สัดส่วนของ วิชาบางวิชาไม่เหมาะสม เช่นคณะทางสังคม ใช้ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในสัดส่วนที่สูงมาก หรือคณะวิศวะ สถาปนิค ต้องสอบ ชีวะ นิเทศ ต้องสอบวิทย์ เป็นภาระให้เด็ก แต่ ไม่มีประโยชน์ อย่างใดต่ออนาคตของชาติ

ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การกำหนดสัดส่วนวิชาที่ใช้สอบในระบบแอดมิชชั่น โดยมี ศ.นพ เกษม วัฒนชัย หรือรตอ .ดร. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นประธานให้เสร็จภายในหนึ่งเดือน เช่น ให้ปรับ สัดส่วนคะแนนของบางสาขา และจำนวนวิชาให้น้อยลง ตามความจำเป็น เช่นควรยกเลิกการสอบ เอาคะแนน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(ใน ONET ) ในสาขาสังคม เช่น รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ เพราะ ไม่เกี่ยวข้องกับคณะที่จะเรียน

ส่วน GPA ควร ให้ไม่เกิน 5 % เพราะหากคิดสูงๆ แต่สุดท้ายมาปรับด้วย ONET ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆต่อเด็กๆ และต่อ ระบบการศึกษา เพราะไม่มีใครเชื่อถือ GPA แต่เชื่อถือผลสอบ ONET ที่เป็นความรู้ติดกับตัวเด็กมา

และหากจะใช้การปรับ GPA จริง ต้องแสดงวิธีคิดที่ให้เข้าใจง่าย ไม่เป็นหนทางแห่งการทุจริตได้ง่าย

1.2.5 สำคัญมากๆ คือ ยังไม่มีวิจัยใดๆที่ยืนยันได้ว่าการเปลี่ยนเป็นระบบนี้แล้ว มีประโยชน์ ใดๆกับเด็กและผู้ปกครอง อนาคตของประเทศชาติ นอกจากเด็กเข้าห้องเรียน มากขึ้น แต่ศักยภาพเด็กเป็นอย่างไร ดีขึ้น หรือแย่ลง คิดเป็นมากขึ้นไหม มีความสุขมากขึ้นไหม เด็กๆเป็นเหยื่อทางธุรกิจการศึกษาหรือไม่

จากการ วิจัย ของอาจารย์ สุชาดา ครุศาสตร์ จุฬาที่ว่าผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ กวดวิชามากขึ้น สุขภาพจิตแย่ลง เครียดมากขึ้น

หากจะใช้จริงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ว่าระบบแอดมิชชั่น เป็นผล ดีต่อ เยาวชนอย่างไร ทั้งในแง่ของการกวดวิชา การลดความเครียด การเพิ่มศักยภาพเยาวชน เด็กถูกรีไทร์น้อยลงหรือไม่ พร้อมทั้งหลักฐานการวิจัยยืนยัน นอกเหนือจากการได้เรียนอยู่ในห้องเรียน

1.3 ถ้าไม่ยกเลิก ขอให้มีการปรับเกณฑ์ โดยมีการรับฟังความเห็น โดยมีคนกลาง เป็นประธาน และมีสื่อมวลชน เข้าร่วม เปิดกว้างทั้งผู้ปกครองและเยาวชน โดยไม่ต้องถามที่มาของเยาวชน และไม่ต้องให้ครูพามา

และควรให้โอกาส สำหรับเด็กที่จบไปแล้วปีก่อนๆ สามารถ สอบ ONET ซ้ำได้ แต่ไม่เอาไปประเมินคุณภาพ โรงเรียน เพราะปีที่ผ่านมาที่คะแนน มีปัญหา เด็ก ไม่ได้เรียนต่อ ต้องการสอบใหม่จำนวนมาก รายชื่ปัจจุบันอยู่ที่ 500 คน

2 เรื่องที่ไม่เร่งด่วน แต่ต้องทำ ไปด้วยกัน คือ

2.1 การพัฒนาเยาวชน ปัจจุบัน การศึกษากลายเป็นธุรกิจ ทางการศึกษา ไม่ว่าการกำหนดระบบแอดมิชชั่น ที่สั่งให้เพิ่มวิชาที่ใช้ สอบมากขึ้น การให้กองทุน นักศึกษา ICL ที่คิดอัตราดอกเบี้ย ตามเงินเฟ้อ ทั้งๆที่ควรจะให้ฟรี โดยเฉพาะเด็กยากจน หรือไม่คิดดอกเบี้ย การกำหนดเกณฑ์ในการกู้ยืมให้รัดกุมรอบคอบ ไม่ใช่ใครก็ได้มากู้ยืม เหล่านี้ ล้วนเป็นภาระแก่ประชาชนในภายภาคหน้า และ เพื่อป้องกันการทำธุรกิจ บนความ เดือดร้อนของประชาชน และจะเป็นภาระต่อรัฐบาลที่ต้องตามเก็บ และภาระภาษีของประชาชน หากคนที่กู้ไปไม่จ่ายเงิน หรือมีเงินเดือนไม่ถึงจำนวน มาก

2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา ตามจุดมุ่งหมาย ตามพรบ.การศึกษามาตรา 6, 8 (2), 9 , 22, 24, 28 แล้วหรือไม่อย่างไร

2.3 ให้มีการปรับหลักสูตรการศึกษา ให้มีหลากหลาย ตามหลัก Child centered อาจจะตามแบบเวียตนามที่ได้จัดการศึกษา โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา มาทำให้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

สรุปด้านการศึกษา ที่รัฐบาลน่าจะ แก้ไข

1 ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ ทำหน้าที่ พัฒนาครู รับฟังความเห็น

2 ปรับเกณฑ์ในกสพท.ใหม่

ยกเลิกแอดมิชชั่น ใช้เอ็นทร้านซ์ แทน

3 เร่งปรับเกณฑ์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเน้นทักษะชีวิตมากขึ้น เพื่อลดปัญหาเด็กต่างๆ เน้นภาคปฏิบัติจริง เน้นความรักชาติ และให้มีวิชา เลือกได้จริง อย่างกว้างขวง

4 เร่งพัฒนาครู ให้สอนให้เด็กคิดเป็น โดยใช้สื่อไอทีช่วย

5 เร่งพัฒนารร.ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

6 ให้สวัสดิการ ครู ทหาร ตำรวจมากขึ้น

7 เปลี่ยนเกณฑ์ ประเมินครูใหม่

8 ยุบ สมศ. เปลี่ยนเป็นหน่วยงานพัฒนาครู ทั้งประเทศ แทน

9 ให้จัดการศึกษาฟรีที่มีคุณภาพ สำหรับเด็กยากจน และข้าราชการผู้น้อย จริงๆ เช่นผู้ได้รายได้ครอบครัว ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ต้อได้รับการเรียนฟรี ทั่วประเทศ

10 ให้มีกฎหมายควบคุมโรงเรียนกวดวิชา

พวกเราจึงมาขอ ความ ช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่ามี รัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนระดับรากหญ้า หรือรากแก้ว จริงๆ เพราะรัฐบาลที่ผ่านๆมา ไม่ได้แก้ไขปัญหาการศึกษา โดยยึดประชาชน เยาวชน เป็นหลักแต่ อย่างเดียว แต่ตกไปเป็นผลประโยชน์ ของบางกลุ่ม แต่เกิดความเสียหายต่อเยาวชนอนาคตของชาติ

พร้อมกันนี้พวกเราจึงใคร่ขอเข้ายื่นหนังสือต่อ

ช่วยเขียนข้อความใส่ฟิวเจอบอร์ด หรือ กระดาษเเข็งทีคะ เช่นคำว่า นายกฯกรุณาช่วยเด็กไทย ด้วย

เด็กไทยถูกกระทำ ผู้ใหญ่ ที่รักประชาธิปไตย ดปรดฟังเด้กด้วย

ไหนว่าเด็กเป็นศูนย์กลาง แต่เวลาปฏิบัติ ผู้ใหญ่เป็นศูนยืกลาง สั่งลุกเดียว


51 หมู่ 17 บางนาตราดกม.10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร 068810408

แบบสอบถาม กรุณาช่วยกรอกตามความเป็นจริง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

เพศ อายุ ปี เรียนชั้น โรงเรียน . จังหวัด .

ให้วงกลม หน้าหัวข้อนั้นๆ


1 ท่านกวดวิชา หรือไม่ กวด ไม่กวด วิชาอะไรดังนี้

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม

ค่าใช้จ่าย

บาท ต่อ เทอม

เรียนที่

รร.กวดวิชา

ครูประจำวิชา

วิชา ภาษาไทย

วิชา อังกฤษ

วิชา สังคม

วิชา คณิตศาสตร์

วิชา วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน

วิชา ฟิสิคซ์

วิชา เคมี

วิชา ชีวะ

รวม เงินต่อเทอม

2 เรียนมา นาน.........................เดือน ตั้งแต่ ชั้น ประถมที่....... มัธยมปีที่...................

3 ท่านคิดว่าสาเหตุที่ต้องกวดวิชา วงได้มากกว่า 1 ข้อ


3.1 ครูสอนไม่รู้เรื่อง

3.2 เนื้อหาเยอะมาก อ่านไม่ทัน

3.3 เกณฑ์ เข้ามหาลัยกำหนดให้สอบ

3.4 ตามเพื่อน กลัวไม่ทันเพื่อน

3.5 พ่อแม่บังคับให้เรียน

3.6 อื่นๆ ระบุ........


4 ท่านคิดว่า การแก้ปัญหากวดวิชาควรทำอย่างไร

4.1 ออกกฎหมาย ควบคุม ค่าเล่าเรียน

4.2 ลดเนื้อหาหลักสูตรการศึกษา พร้อม พัฒนาครู ที่โรงเรียน

4.3 ปรับลดเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้ามหาลัย

5 ท่านคิดว่า ปัญหาการศึกษาควรแก้ที่ใดก่อน

5.1 คุณภาพครู

5.2หลักสูตรการศึกษา

5.3 ค่าเล่าเรียน

5.4 เกณฑ์การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

6 ท่านอยากแยกเรียนแบบเดิม คือแยกสายวิทย์ สายศิลป์ แบบเดิม หรือให้มีเลือกได้หลากหลาย ไม่ใช่บังคับเลือก หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

7 ท่านคิดว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรยกเลิก และแก้ไขใหม่หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

ควรยกเลิกวิชาอะไรบ้าง------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 ท่านอยากให้เปลี่ยนการสอบเข้ามหาลัย เป็นระบบ เอ็นทร้านซ์ เดิมหรือไม่ โดยให้ GPA ดังนี้

8.1 GPA 5 %

8.2 GPA 10%

8.3 GPA 15%

8.4 GPA 20%

8.5 GPA 25%

8.6 GPA 30%

8.7 GPA 40%

8.8 GPA 50%

9 ปัญหาการศึกษาใดที่ท่านอยากให้แก้ไขมากสุด-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือคะ

……………………………………………………………………………
10 ตค 49

เวลา 13.00 น. กระทรวงศึกษา ถนนราชดำเนิน

ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก่อนไปหนึ่งวันให้มาดูในเวบนี้ แต่ไปแน่ๆ เพียงแต่จะไปที่ไหน หรือโทร 068810408 027637778-9
หมอกมลพรรณ

และใครจะไปวันที่ 10 ได้ ขอให้ช่วยลงชื่อในนี้นะคะ ชื่อเล่น หรือนามแฝงอะไรก็ได้ แต่ขอให้ไปจริง ถ้าน้อยๆก้บ่อไปเน้อ
50อับคะ

ใครจะไปได้ขอให้โทรบอกหมอด้วย
อย่าลืมนะคะ ไม่ต้องด่าแต่ ในเวบ แต่ให้ลงมือทำเลย

ส่วนใคครจะไป ขอให้เขียนป้ายไปด้วยอยากเขียนอะไรก็ลองลงข้อความในนี้ดู
ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในแง่ของข้อความหน่อยคะ เช่น

"ข้อผิดพลาดปีที่แล้ว เยาวชนเสียหาย แต่ผู้ใหญ่ ไม่แสดงความรับผิดชอบ"

"อะไรๆ ก็มาลงที่เด็ก"

"เคยฟังเสียงพ่อแม่ เยาวชน บ้างไหม"

"ท่านรักชาติ ภาษาอะไร ทำใม ทำลายมันสมองอนาคตของชาติ"

"ท่านที่รักชาติ ทำใม ท่านไม่ช่วยแก้การศึกษาชาติ"

"จำกัดสิทธฺเด็กมากเกินไป ไม่เป็นประชาธิปไตย"


"ผู้ใหญ่ชอบสั่งย้อนหลัง ยุติธรรมไหม"

"ยกเลิกแอดมิชชั่น เพราะเพิ่มความเครียด เพิ่มกวดวิชา เด็กไทยโง่ลง."

"แอดมิชชั่น ผลประโยชน์ อยู่ที่โรงเรียนกวดวิชา"

"การศึกษาไม่มีหลักการ มั่วๆเอา อนาคตเด็กไทยมืดมน"

"ขอใช้ แต่ ANETไม่เอา ONET เอาGPA แค่ 5%"

ฯลฯ ช่วยกันคิดและลงในนี้หน่อยคะ
แล้วใครจะเอาข้อความไหนก็ เอาไปเขียนกันเอง
ส่วนหนึ่งขอให้สุภาพๆ
คำว่า ไอ้สัตว์ ไม่เอา
ตีน ไม่เอา

ฯลฯ
ด้วยความปรารถนาดีคะการศึกษา

ปฏิรูปการศึกษาตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย
ปฏิรูปการศึกษาตอนที่ 3 แนวทางแก้ปัญหาการศึกษาไทย
ปฏิรุปการศึกษา2สมองเด็กกับการจัดการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษา1ปัญหาการศึกษาไทย article
การปฏิรูปประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา การศึกษาไทย article
แนวทางแก้ไข ระบบการศึกษาไทย article
ระบบแอดมิชชั่น ละเมิดสิทธิเด็กอย่างไร? article
การพัฒนาสมองกับระบบแอดมิชชั่น article
ปัญหาเด็กและเยาวชนซับซ้อนมากขึ้น ไทยเสยงบปีละหลายแสนล้านไม่ถูกทาง article
นิด้าโพลเผยผลสำรวจพบปชช.เชื่อโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะช่วยให้บุตรหลานสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังได้ในอนาคต article
เครือข่ายเยาวชนต้านทุจริต ตัวช่วย ปปท.แจ้งเบาะแสขรก.โกง : โดย...ทีมการศึกษา article
คุณภาพเด็กไทย...อยู่แค่ผลโอเน็ตเท่านั้นหรือ? article
ขอให้เร่งตรวจสอบบิ๊กข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ อักษรย่อ ส. article
ไอคิวเด็กไทย article
ผลการสอบ โอเน็ต ตกต่ำ article
หนังสือ ร้องเรียนปัญหาละเมิดสิทธิเด็ก O-net article
ข้อมูลการศึกษาตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ article
แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมใหม่ article
รื้อหลักสูตรการศึกษาไทย
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ ระบบการวัด และประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) article
ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ ระบบการวัด และประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) และ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) article
สนับสนุน รมต. ชินวรณ์ บุญเกียรติ ใน นโยบายขจัดเด็กฝากและแปะเจี๊ยะ article
"ชินวรณ์"ปี๊ดรร.กบฏแอบรับเด็กฝาก article
ด่วน !ผลสอบหมอ กสพท. ปี 2554 ออกแล้ว article
9มทร.จับกลุ่ม"รับตรง"คาดใช้ปี55 article
ตั้งศูนย์ควานหาตัวเด็กพิเศษ เปิดรร.เฉพาะทางจังหวัด2รร. article
จ่อห้ามกก.สภามหา'ลัยเดินสาย article
คุมกำไรโรงเรียนกวดวิชาไม่เกิน20% article
21 พ.ค.ดีเดย์กม.ใหม่ สกัดคดีเด็ก-สตรี หลังสถิติพุ่งสูงขึ้น article
ร่วมลงรายชื่อผู้ที่เรียกร้องให้ ยกเลิก ระบบแอดมิชชั่น
จี้ ทปอ.ยอมรับ "แอดมิชชั่น" ล้มเหลว
สิทธฺอันชอบธรรมของเด็ก ในการรรับเข้าเรียนต่อ
วิกฤติรับตรง! เด็กสละสิทธิจุฬาฯเกือบ 90%
“ชินวรณ์” เปิดยุทศาสตร์สางปัญหาเยาวชน สั่งทุกสถานศึกษาคุมเด็กห้ามมีเซ็กส์ หากพลาดท่าท้องป่อง โรงเรียนต้องคุ้มครองดูแล article
ข้อสอบพลาดซ้ำซาก... บทพิสูจน์คุณภาพสทศ. article
ปี53ชูธงขับเคลื่อนปฏิรูป ปี54ลุ้นการศึกษาติดปีก article
จี้แอดมิชชั่น"แยกสอบวิทย์" article
ไชยยศ'ชงปรับแอดมิชชั่นกลาง article
สกสค.เปิด"NOE Plaza"ตลาดนัดออนไลน์การศึกษา article
แฉเว็บไซต์ขายปริญญามหาวิทยาลัยดัง article
ผลประเมิน'PISA 2009'ไทยล้มเหลว รั้งท้ายทั้ง'อ่าน-คณิต-วิทย์'-ชินวรณ์จี้แก้ให้ถูกจุด article
ครูผิดวินัยโกง-เพศมากสุด
ปฏิรูปการศึกษาไทยรอบ 2 ความหวัง ความฝันและความเป็นจริง article
สทศ.ให้คะแนนฟรีแพต2-แพต3 article
เร่งวางกรอบครูพันธ์ใหม่ article
อธิการสวนสุนันทาอัดยับปฏิรูปการศึกษาผิดทาง ซัดครูไม่มีคุณภาพ ลูกไก่ที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพ article
เชิญร่วมส่งบทความกับโทรทัศน์ครูค่ะ‏
ระบอบเผด็จการคืนชีพในสถาบันอุดมศึกษา article
จับตาบัตรเครดิต-ฮัลโหลสกัดพนันบอล
จิตแพทย์ชี้ความคาดหวังพ่อแม่ทำร้ายลูกทางอ้อม
100คนโดนตัดสิทธิ์ครูผู้ช่วย
สกอ.ฟ้องสถาบันเถื่อน-ไม่รับรองปริญญา
ศธ.คุมเข้มสกัดเหตุฉุกเฉินรับเปิดเทอม
ศธ.ถกงบปี 54 เตรียมจ่อคิวแจงสภาฯ
จี้อุดมเปิดประตูส่งนักศึกษาสู่อาเซียน
จี้ยกระดับสื่อเพื่อการศึกษาสู่สากล
เผย "ชาญณรงค์" ลาราชการชั่วคราว 4 ปี
สำรวจพบ ปชช.เครียดรุนแรง
สพฐ.ชงตั้งคณะทำงานปฏิรูปหลักสูตร
หวั่นวิกฤติแพทย์ล้น หลังรัฐเร่งผลิตเกิน
"หอพักติดดาว"บ้านหลังที่สองของนักศึกษาตจว.
ใช้จ่ายเปิดเทอมสะพัดกว่า4.4หมื่นล.ผู้ปกครองรัดเข็มขัด-รับโรงเรียนโขกค่าแป๊ะเจี๊ยะ
จี้"ชาญณรงค์"เคลียร์สถานะภาพ
หวั่น"ม็อบ"ทุบสถิติสละสิทธิ์เรียนฟรีดิ่ง
รร.เตรียมฯขยับตาราง
ครม.ทุ่มงบฯตั้งสำนักส่งเสริมเรียนรู้
สอท.เปิดคะแนนแอดมิชชั่นต่ำสุด-สูงสุดปี 2553
AOTS เปิดชิงทุนอบรมโปรแกรมบริหารที่ญี่ปุ่น
ปีที่70"สวนดุสิต"มุ่งพัฒนา4อัตลักษณ์เด่น
มรม.ติวความรู้ ทรัพย์สินปัญญา
มรส.เทียบเชิญ"4นักกม."ดังนั่งที่ปรึกษานิติฯ
อธิการบดีชู"ยุทธศาสตร์ 15ปี"พัฒนามศว ลั่นคัดคน"รักชุมชน-ติดดิน-สงบ-รักสันติ"สนองแผน
กฎกติกาและมุมมอง ของการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
สตง.ชี้ผลสอบเอสพี 2 อาชีวะส่อทุจริต
ศธ.ลั่นเอาผิดแก๊งปลอมตำรา article
"ห้องเรียนพ่อแม่" ตัวช่วยครอบครัวยุค'2010 article
เปิดคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด-สูงสุดโอเน็ต,แกต-แพต article
เตือน อย่าโอ๋เด็กสอบ ม.1, ม.4 เกินไป article
สทศ. ปรับระบบ ให้เด็กทยอยดูผลโอเน็ต ครั้งละ 5,000 คน เพื่อไม่ให้ระบบช้า หลังแห่ดูจนทำให้ระบบช้า ส่วน คะแนนเฉลี่ยไม่ต่างจากปีก่อน... article
สทศ.ประกาศผลสอบO-NETทุกระดับชั้นวันนี้ article
เผยสอบ GAT/PAT พบแค่ผิดระเบียบ article
จี้ สทศ.ทบทวน ข้อสอบโอเน็ต แนะเปิดใจฟังคำติ article
ข้อเสนอในการปฏิวัติ การศึกษาไทย article
หนังสือยื่นร้องเรียนเพิ่มเติมต่อปปช.
ข้าราชการ นักการเมืองอยู่เหนือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ article
ระดมสมองสู่การปฏิรูปการศึกษา article
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐของประเทศไทย article
แอดมิชชั่นสูบเลือดผู้ปกครอง ทำลายสมอง สุขภาพจิต และอนาคตลูกหลานไทย article
ผลกระทบจากระบบแอดมิชชั่นหยื่อข องธุรกิจการศึกษา article
แอดมมิชั่น คนทั้งประเทศ โดนหลอก article
การจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาสังคม ศีลธรรม article
แอดมิชั่นฆ่าเด็กตายทั้งเป็น! article
ขอเชิญประชุม หัวข้อ วิกฤติ การศึกษา และทางออก article
จัดประชุม ติดอาวุธ ทางปัญญา โดยภาคประชาชน article
จดหมายกราบเรียนอาจารย์ อาวุธแลละดร.ปรัชญา article
ทำใมแ อนตี้ แอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมถวายฎีกาเรื่องม.นอกระบบ article
การนำผลวิจัยทางสมอง มาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน article
เด็กๆ เป็นเหยื่อทางธุรกิจการศึกษา/ใบแต่งตั้งผู้แทน article
คำร้องผู้ครวจการแผ่นดินรัฐสภา article
ปัญหาการศึกษาไทย 20 สค 48 article
ฟ้องศาลปกครอง article
ข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com