ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article


ระยะเร่งด่วนทำได้เลย

  ระยะยาว  ตั้งคณะกรรมการ แก้ไขดังต่อไปนี้

มีรางวัลให้จับคนโกง    ซื้อสิทธิ์ขายเสียง    ผลิตบัตรปลอม   ใส่บัตรผี  เช่นมีรางวัล 5ล้าน     แบ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแส 2ล้าน  ตำรวจ 3 ล้าน             ปิดเป็นความลับ

เงินรางวัลจากผู้สมัครที่โกงหรือซื้อเสียง

นักการเมืองที่โกงการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้กำจัดสิทธิ์ ลงเลือกตั้งตลอดชีวิต รวมทั้งครอบครัว  และ ที่ปรึกษา   ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด   

2   ให้มีการลงชื่อ ของกรรมการประจำหน่วยและเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงตัวแทนผู้สมัครทุกพรรค ทุกคน  ลงลายมือชื่อในหีบบัตรเลือกตั้ง   และบัตรเลือกตั้งทุกใบ  เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ หิบบัตร  หรือบัตรผี 

ห้ามแจกเงินแจกของทุกชนิด และห้ามบริจาคเงินเพื่อหาคะแนนนิยม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับเป็นคดีอาญา รวมทั้งญาติพี่น้องและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกระทำผิดด้วย โดยศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษา  

3   ให้มีงบประมาณสำหรับเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงคะแนน   และการรับรององค์กรให้มีความรวดเร็วภายในสองเดือน หลังยื่นหนังสือ ขอรับรอง

 

โปสเตอร์ มีขนาดเดียวกัน และต้องไปปิดไว้ที่แผ่นป้ายของ กกต.กำหนดไว้

 4  ปิดหีบแล้วให้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง   ไม่มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร  ก่อนนับคะแนน    และแจ้งคะแนนไว้ทุกหน่วยเลือกตั้งหลังนับคะแนน  เพื่อป้องกันการโกงคะแนน 

ให้ความสำคัญ กับ ..สัดส่วนมากกว่า .สเขต   สส. สัดส่วน แข่งกันด้วยนโยบาย 

  ส่วน สส.แบบเขตเป็น สส.ที่แข่งกันด้วยตัวบุคคล

5 มีกล้อง บันทึกเทปวีดีโอเวลานับคะแนนทุกหน่วยแล้วประกาศคะแนนหน้าหน่วย

 

ให้มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้การพิจารณาของทุกศาลจักต้อง ไม่เกิน 100วัน  ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา 

งบหาเสียงเลือกตั้งไม่เกิน ห้าหมื่นบาทต่อครั้งต่อคน  รวมถึงผู้ว่า ราชการ กทม 

การแจ้งความที่ไหนก็ได้

7 ห้ามสื่อเชียร์หรือเสนอข่าวคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้อื่นๆ  เพื่อป้องกันการสร้างกระแสให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่นายทุนกำหนด  หน่วยเลือกตั้ง    

7 เลือกตั้งคณะผู้บริหาร ครม. และ ตุลาการ ตัวแทนองค์กรอิสระ โดยตรงจากประชาชน

8   ให้มีการทำเครื่องหมาย ในบัตรเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ หิบบัตร  หรือบัตรผี  

8 ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าคนเอเชียอายุ 18 ปียังขอเงินพ่อแม่ยังไม่มี วุฒิภาวะที่จะไปเลือกนักการเมืองที่ดีมาปกครองบ้านเมืองได้

9 ยกเลิก เลือกตั้งล่วงหน้า 

สรุปปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแต่อยู่ที่คน  (ในเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้ง)จึงอยากเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปฏิรูปการเลือกตั้งโดยแก้กฎหมายเลือกตั้งแต่เพียงที่จำเป็น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งให้มากที่สุด    และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน .

 

 

 
สภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com