ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article

การเลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

.1 ระดับพรรคการเมือง ในการคัดเลือกคนดีเข้าสภา   ที่มีประวัติทำความดีไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี   

 .2 ระดับ กกต

-ที่มาของกกตการสรรหา กกต. ทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับชาติถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขอให้มีเจ้าหน้าที่รัฐน้อยที่สุดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น  กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้เลือกจากประชาชนทั้งจังหวัดไม่ใช่จากตัวแทนจากภาครัฐเพียง ไม่กี่คนให้เน้นความหลากหลาย   

-มีการจับฉลากย้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง

-แก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้งให้สามารถป้องกันการโกงคะแนนได้ 

.3 ภาคประชาชน

- การปฏิรูปคนคือให้มีความรู้เรื่องการเลือกตั้งและระบบความคิดและทัศนคติของคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน

- การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการป้องปรามสกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสภาให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการเลือกตั้งโดย อาสาสมัครประชาชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือกิจกรรมของ กกต. ในห้วงเวลาที่มีการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง    ต่างหากจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

            ในระยะยาวตั้ง พรบ. ตรวจสอบการเลือกตั้ง  โดยองค์กรที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งในระยะแรกควรให้ สพม. เป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง และมาควบคุมดูแลจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

ควรมีศูนย์ข้อมูลนักการเมือง ศูนย์ปฏิรูปประเทศไทย  www.thaireform.go.th

 

.4 สื่อมวลชน

ส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตย ทีประชาชนมีสิทธิมีเสียงตลอดสมัยล้าง ประชาธิปไตย 4 วินาทีให้สิ้นไป

ในห้วงที่มีการเลือกตั้ง สื่อมวลชนควรทำหน้าที่ให้ความรู้มากกว่าการเป็นกระบอกเสียงของพรรคการเมือง  พรรคใดหรือคนใด  เพื่อให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายในการพัฒนาให้ประเทศชาติก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยแท้จริง.
สภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com