ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที

ปฏิรูปที่มาของนักกฎหมายใหม่  มีคุณธรรม จรรยาบรรณมากขึ้น 

สร้างความยุติธรรมในระบบการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

ระยะเร่งด่วน

ระยะยาว

1

ตั้งคณะกรรมการทบทวนกฎหมายที่มีปัญหา   แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย   ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84   โดยให้ภาคประชาชน และข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เข้ามามีส่วนร่วม    เช่นสภาทนายความ     เช่นกฎหมายอาญา   กฎหมายศาลปกครอง ในเรื่องสิทธิการฟ้อง

1

แก้ไขกฎหมาย ปปช และความผิดต่อแผ่นดิน อื่นๆ  ไม่ กำหนด อายุความ       

 

 

 

 

 

 

 2

  รัฐบาล ให้สื่อทีวีหนึ่งช่องฟรี เสนอข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นธรรม 

-  เรื่องสิทธิ หน้าที่ บทบาท ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  

รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจงเมื่อได้แก้ไข 

-  เปิดเผยข้อเท็จจริง   

-   กฎหมายที่จะผ่านสภามติ ครม.นโยบายต่างๆ ประชาชนควรรับรู้ และมีส่วนร่วม

 

2

กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน   เช่นห้ามออกนโยบายเอื้อต่อเอกชน  การฮั้วประมูล   การให้สัมปทาน   การอุ้มคู่แข่ง  การขึ้นค่าก๊าซ   ค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน    สินค้าต่างๆ   การสร้างตลาดผูกขาด   การส่งเสริม รร.กวดวิชา    

3

 องค์กรอิสระ  กระบวนการยุติธรรม
ต้องมีธรรมาภิบาล  ระยะ เวลามาตรฐานเดียวกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ

3

    ต้องมีบทลงโทษจริงจังแก่ข้าราชการ ที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชน       และข้าราชการห้ามเป็นกรรมการในบริษัทกึ่งเอกชน หรือ  มีเอกชนถือหุ้นเช่นปตท.      

 ข้าราชการต้องถูกลงโทษมากกว่า ประชาชน เพราะรู้ระเบียบกฎหมาย และผ่านประสบการณ์มานาน ไม่ใช่ลดโทษ 

4

    เรือนจำ  ปรับเปลี่ยนวิธีลงโทษ ทำให้คนติดคุก มีโอกาศแก้ตัว เป็นคนดีไม่ควรติดคุกในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ,รอลงอาญา, รายงานตัว, ฝึกอาชีพ

4

ตุลาการ    ตัวแทนองค์กรอิสระ ต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี   และไม่มีประวัติ เสียหาย 

ประชาชน  ผู้นำศาสนา  ต้องมีส่วนร่วม ในการคัเลือกตุลาการ , องค์กรอิสระ  

5

     กฎหมายหลายฉบับที่ริดรอนของ ประชาชน  ที่ต้องยกเลิก เช่น พรก ฉุกเฉิน,,กฎอัยการศึก,   เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต,

5

   ต้องมีในกระบวนการไต่สวนและตัดสิน  ผู้พิพากษา ให้ข้อมูลทางกฎหมาย   การตัดสิน ควรเป็นระบบคณะลูกขุน
 

6

ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ตุลาการทุกคน อัยการ ตัวแทนองค์กรอิสระ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชการระดับสูง  อธิการบดี คณธบดี  ปลัดกระทรวง 

6

  แยกอำนาจ นิติบัญญัติ   บริหาร ตุลาการ โดยเด็ดขาด ให้ประชาชนเป็นผู้เลือก ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
  

 

 

7

 อำนาจของประชาชนในการแก้กฎหมาย  เอาบัตรประชาชนอย่างเดียวพอ  ไม่ต้องทะเบียนบ้าน

 และมีประชาชนที่เสนอกำหมาย ร่วมเป็นกรรมการในสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ปฏิรูปสื่อมวลชน

ระยะสั้น

ระยะยาว

1

เร่งผ่าน กฎหมายกสทช.   ตั้งองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกิจกรรมที่ไม่ใช่เรื่องความถี่ เช่น วิทยุชุมชน สื่อดาวเทียมที่ประกอบกิจการโทรทัศน์                     

1

มีกองทุนพัฒนาบุคคลากรทางสื่อ เป็นองค์กรอิสระ ที่ต้องมีการอบรมนักข่าว ด้าน กฎหมาย จรรยาบรรณ   จิตวิทยา ผลกระทบต่อสังคมอย่างไรในข่าวหรือภาพแบบใด   

  ภาครัฐก็ต้องปฏิบัติก่อน ตามด้วยภาคเอกชน  

2

 ปฏิรูปสื่อรัฐ   รัฐจะต้องมีการปฏิรูปเพราะรัฐ  ยังไม่มีกลไกในการดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว       รัฐละเลยไม่มีการกำกับดูแล  

ที่เห็นได้ชัดคือ ช่อง 11 จะต้องมีการปฏิรูป ตั้งคณะกรรมการบอร์ดที่มีภาคประชาชนร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะ จากนักการเมือง ข้าราชการ    

2

 มีกองทุนเงินอิสระ อุดหนุนภาคประชาชน ลดบทบาทสื่อภาครัฐลง    วิทยุชุมชน ฯลฯ

3

มีฐานข้อมูลนักการเมือง     

  สส.คนไหนบ้างไม่เข้าประชุม   นักการเมืองหรือรัฐมนตรีไหนผ่านโครงการอะไร  ผลอย่างไร 

สภาพัฒนาการเมืองจะต้องเข้ามาทำให้การเมืองเดินไปได้     เป็นภาระกิจหลักของสภาพัฒนาการเมือง     

3

  การสร้างกลไกกำกับสื่อใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เช่น สื่อดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต  

แต่ละกลุ่มสามรถสร้างกลไกมากำกับดูแล 

4

  ค่าโฆษณา ทีวี ต้องกำหนดเพดาน วงเงินเพราะภาระจะตกแก่ประชาชน   ทีวี กำไรมาก

4

  กรรมการบอร์ดควรให้ประชาชน   ผู้นำศาสนา มีส่วนในการคัดเลือก  

สื่อมวลชน มีพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ที่ทันสมัย ทันยุค การเมือง สังคม สุขภาพ การเลี้ยงดูบุตรหลาน การศึกษา     ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สิทธิ หน้าที่ ความรู้ด้านกฎหมาย ต่างๆ  ฯลฯบทบาท ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย    ไม่ใช่ประชาธิปไตย เพียงแค่การหย่อนบัตร    

 

  

6

มีพื้นที่ ปลูกฝังความดีของทุกคน   ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคน และ กล่อมเกลาจิตใจทุกๆวัน   เช่น คอยเตือนสติ ให้คำคม เปลี่ยนคำทุกๆวัน     มีพื้นที่แสดงธรรมะคำคมสั้นๆทุกๆวัน  

 

 

6

สื่อมวลชนเสนอความจริงไม่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี หรือใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่าย ตรงข้าม  

 

 

7

   สื่อต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทุกด้าน ไม่หมกเม็ด เช่นราคาน้ำมัน  ก๊าซ   ค่าไฟฟ้า  ต้นทุนเป็นอย่างไร  ค่าการกลั่นของน้ำมัน เท่าไร    

     แต่ไม่ใช่ชี้นำเหตุด้านเดียวเพื่อเอื้อให้ขึ้นราคา   

 

 

8

 สื่อมวลชนเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อมีปัญหาเช่นเดือดร้อน  ร้องเรียน แจ้งข่าว  ซึ่งหลายสื่อก็มีให้เห็น ทั่วๆไปเช่น   

 

 

9

  สื่อมีพื้นที่ สำหรับการประชาสัมพันธ์ของประชาชนฟรี   เช่น การจัดทำกิจกรรม  และเป็นที่ที่ให้ประชาชนสามารถสื่อถึงกัน รวมตัวกัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโดย  พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   6 กย 53  

ประธานคณะกรรมการในโครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาพัฒนาการเมือง

 สภาพัฒนาการเมือง

ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com