ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
ข้อเสนอและสรุปจาก 5 เวที ปฏิรูปการเมือง article

คณะกรรมการใน โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน  คณะกรรมการภาคประชาสังคม สภาพัฒนาการเมือง    และเครือข่ายภาคประชาสังคม     ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน  

 

 

 

 

ข้อเสนอต่อรัฐบาล  จากการจัด ห้าเวที 

 

 

 

 1ปฏิรูปคนไทย   มี ฟรีทีวีอบรม    ประชาชน   ข้าราชการ  นักการเมือง  เรื่องศิลธรรม จริยธรรม  โดยสื่อมวลชน องค์กรทุกองค์กรร่วมมือกัน สร้างเป็นวาระแห่งชาติ เรื่องสร้างคนดีมีจิตอาสา   รู้เท่าทัน    ปฏิรูปประชาชน   ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง    การรวมตัวของประชาชน    รัฐบาลเงา   กองทุนสนับสนุนภาคประชาสังคม   และสถานที่ ราชการหน่วยงานรัฐ 

การศึกษา ปฏิรูปการศึกษา เน้นเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักหน้าที่  มีจิตอาสา   มีองค์กรทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วม    มีความโปร่งใส   มีส่วนร่วมทั้งจากประชาชน และข้าราชการใน หน่วยงาน     มีการวางระบบให้เด็กไม่ต้องกวดวิชามาก และ เรียนอย่างมีความสุข

แก้ไขโครงสร้าง  หลักสูตรการเรียนการสอน  (เรียนมากที่สุด แต่โง่ที่สุดมีหลักสูตรแกนกลาง และมีหลักสูตรให้เลือกเสรี 

สายอาชีพไม่จำเป็นต้องเรียนสายสามัญ จำนวนมาก     

ขอคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ภาค ประชาชน ที่ทำเพื่อเด็กอย่างจริงใจ  โดยมีคณะอนุกรรมการปรับลดหลักสูตรการศึกษา ที่มีคณะกรรมการจากคนนอก  และเยาวชน  ร่วมปรับลดหลักสูตร กาษขั้นพื้นฐาน   

สร้างกระแสเลี้ยงดูบุตร  โดย เริ่มต้นจากตนเอง และทุก ครอบครัว   และทุกคนเริ่มแก้ไขตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  ดูแลลูกหลาน 

 

 

 

ปฏิรูประบบการเมือง  การได้มาซึ่งผู้บริหารประเทศ  เลือกตั้งคณะผู้บริหารประเทศ ครม ตัวแทนองค์กรอิสระจากประชาชนโดยตรง    ที่มาองค์กรอิสระ  ต้องให้ผู้แทนศาสนา   หรือ ประชาชน ร่วมกันเลือก      

นักการเมืองที่โกงให้กำจัดสิทธิ์ ลงเลือกตั้งตลอดชีวิต รวมทั้งครอบครัว   ที่ปรึกษา  เครือญาติ

 

 

 

หน่วยงานรัฐทุกหน่วย สนับสนุนประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล  มีตัวชี้วัดธรรมาภิบาล   สภาพัฒนาการเมืองกำลังดำเนินการ 

5   ปฏิรูปเกณฑ์การเลือกตั้ง   แก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้ง ใช้เงินน้อยๆ  สนับสนุนงบประมาณ ต่อเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ  มี พรบ. ตรวจสอบการเลือกตั้ง  เพื่อป้องกันการโกงคะแนน ให้ได้คนดีเข้าสภา    และ หากคนชนะได้ใบแดง ให้เลื่อนคนได้คะแนนรองไปมาแทน     ใครโกงการเลือกตั้งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต  

   6    ปฏิรูป กระบวนการยุติธรรม   ศาล ตำรวจ เรือนจำ  อัยการ  กำหมาย    

7      ปฏิรูปสื่อ    ขอสื่อทีวีหนึ่งช่อง ช่อง11 เพื่อให้ความรู้ประชาชนทุกด้าน มีกฎหมายคุ้มครองและควบคุมสื่อ 

8     ปฏิรูประบบตรวจสอบ ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  ทุกหน่วยงาน  มีแรงจูงใจให้ประชาชน ร่วมตรวจสอบ ติดตามเป็นรางวัลช่วยจับคนโกง   ตุลาการ  ศาล ตัวแทนองค์กรอิสระ ตำรวจ อัยการ ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน   มีรางวัลนำจับคนโกง คดีของแผ่นดินไม่หมดอายุความ    

         ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าเกิดได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่น คง เป็นปกติสุข ความเจริญมั่นคงจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น”   

 

 

 

พระราชดำรัสในหลวงเมื่อ 5 ธันวาคม 2552  


ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ

ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

 

 

การเลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

.1 ระดับพรรคการเมือง ในการคัดเลือกคนดีเข้าสภา   ที่มีประวัติทำความดีไม่มีประวัติด่างพร้อย ไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี   

 .2 ระดับ กกต

-ที่มาของกกตการสรรหา กกต. ทุกระดับ   ตั้งแต่ระดับชาติถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งขอให้มีเจ้าหน้าที่รัฐน้อยที่สุดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น  กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดให้เลือกจากประชาชนทั้งจังหวัดไม่ใช่จากตัวแทนจากภาครัฐเพียง ไม่กี่คนให้เน้นความหลากหลาย   

-มีการจับฉลากย้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง

-แก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้งให้สามารถป้องกันการโกงคะแนนได้ 

.3 ภาคประชาชน

- การปฏิรูปคนคือให้มีความรู้เรื่องการเลือกตั้งและระบบความคิดและทัศนคติของคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน

- การเพิ่มศักยภาพของประชาชนในการป้องปรามสกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสภาให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบการเลือกตั้งโดย อาสาสมัครประชาชน ในพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือกิจกรรมของ กกต. ในห้วงเวลาที่มีการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง    ต่างหากจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

            ในระยะยาวตั้ง พรบ. ตรวจสอบการเลือกตั้ง  โดยองค์กรที่จะตรวจสอบการเลือกตั้งในระยะแรกควรให้ สพม. เป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง และมาควบคุมดูแลจนกว่าจะมีกฎหมายออกมาอย่างเป็นรูปธรรม

ควรมีศูนย์ข้อมูลนักการเมือง สูนย์ปฏิรูปประเทศไทย  www.thaireform.go.th

 

.4 สื่อมวลชน

ส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตย ทีประชาชนมีสิทธิมีเสียงตลอดสมัยหักล้าง ประชาธิปไตย 4 วินาทีให้สิ้นไป

ในห้วงที่มีการเลือกตั้ง สื่อมวลชนควรทำหน้าที่ให้ความรู้มากกว่าการเป็นกระบอกเสียงของพรรคการเมือง  พรรคใดหรือคนใด  เพื่อให้ประชาชนเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายในการพัฒนาให้ประเทศชาติก้าวหน้าในด้านต่างๆโดยแท้จริง

 

 

 แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่ สาระสำคัญคือ

ระยะเร่งด่วนทำได้เลย

  ระยะยาว  ตั้งคณะกรรมการ แก้ไขดังต่อไปนี้

มีรางวัลให้จับคนโกง    ซื้อสิทธิ์ขายเสียง    ผลิตบัตรปลอม   ใส่บัตรผี  เช่นมีรางวัล 5ล้าน     แบ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแส 2ล้าน  ตำรวจ 3 ล้าน             ปิดเป็นความลับ

เงินรางวัลจากผู้สมัครที่โกงหรือซื้อเสียง

นักการเมืองที่โกงการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียง ให้กำจัดสิทธิ์ ลงเลือกตั้งตลอดชีวิต รวมทั้งครอบครัว  และ ที่ปรึกษา   ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด   

 

2   ให้มีการลงชื่อ ของกรรมการประจำหน่วยและเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงตัวแทนผู้สมัครทุกพรรค ทุกคน  ลงลายมือชื่อในหีบบัตรเลือกตั้ง   และบัตรเลือกตั้งทุกใบ  เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ หิบบัตร  หรือบัตรผี 

ห้ามแจกเงินแจกของทุกชนิด และห้ามบริจาคเงินเพื่อหาคะแนนนิยม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกจับเป็นคดีอาญา รวมทั้งญาติพี่น้องและผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกระทำผิดด้วย โดยศาลเป็นผู้พิจารณาพิพากษา  

 

3   ให้มีงบประมาณสำหรับเครือข่ายภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการโกงคะแนน   และการรับรององค์กรให้มีความรวดเร็วภายในสองเดือน หลังยื่นหนังสือ ขอรับรอง

 

โปสเตอร์ มีขนาดเดียวกัน และต้องไปปิดไว้ที่แผ่นป้ายของ กกต.กำหนดไว้

 4  ปิดหีบแล้วให้นับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง   ไม่มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร  ก่อนนับคะแนน    และแจ้งคะแนนไว้ทุกหน่วยเลือกตั้งหลังนับคะแนน  เพื่อป้องกันการโกงคะแนน 

ให้ความสำคัญ กับ ..สัดส่วนมากกว่า .สเขต   สส. สัดส่วน แข่งกันด้วยนโยบาย 

  ส่วน สส.แบบเขตเป็น สส.ที่แข่งกันด้วยตัวบุคคล

5 มีกล้อง บันทึกเทปวีดีโอเวลานับคะแนนทุกหน่วยแล้วประกาศคะแนนหน้าหน่วย

 

ให้มีศาลเลือกตั้ง คดีเลือกตั้ง เป็นคดีอาญายอมความไม่ได้การพิจารณาของทุกศาลจักต้อง ไม่เกิน 100วัน  ไม่ว่าศาลชั้นต้น อุทธรณ์ ฏีกา 

งบหาเสียงเลือกตั้งไม่เกิน ห้าหมื่นบาทต่อครั้งต่อคน  รวมถึงผู้ว่า ราชการ กทม 

การแจ้งความที่ไหนก็ได้

7 ห้ามสื่อเชียร์หรือเสนอข่าวคนใดคนหนึ่งมากกว่าผู้อื่นๆ  เพื่อป้องกันการสร้างกระแสให้เลือกคนใดคนหนึ่งที่นายทุนกำหนด  หน่วยเลือกตั้ง    

7 เลือกตั้งคณะผู้บริหาร ครม. และ ตุลาการ ตัวแทนองค์กรอิสระ โดยตรงจากประชาชน

8   ให้มีการทำเครื่องหมาย ในบัตรเลือกตั้ง เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนบัตร หรือ หิบบัตร  หรือบัตรผี  

8 ผู้มีสิทธิลงคะแนนต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เพราะถือว่าคนเอเชียอายุ 18 ปียังขอเงินพ่อแม่ยังไม่มี วุฒิภาวะที่จะไปเลือกนักการเมืองที่ดีมาปกครองบ้านเมืองได้

9 ยกเลิก เลือกตั้งล่วงหน้า 

 

 

 สรุปปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแต่อยู่ที่คน  (ในเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้ง)จึงอยากเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปฏิรูปการเลือกตั้งโดยแก้กฎหมายเลือกตั้งแต่เพียงที่จำเป็น และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งให้มากที่สุด    และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน 

 ปฏิรูปคน ปฏิรูปการศึกษา  ทั้งเด็ก  เยาวชน    ประชาชนทั้งประเทศ  มีศักยภาพ มีเมตตาธรรม   

จัดการศึกษาอย่างไร   ให้ได้เด็กดี มีศัยภาพ และมีความสุข  

สภาพปัญหาปัจจุบันของเด็กไทยด้านการศึกษา

-คุณภาพการศึกษาไม่เท่าเทียมมีความแตกต่างสูงในด้านคุณภาพ  

-มีการจัดวางระบบกฎเกณฑ์     ทำให้เพิ่มภาระด้านการกวดวิชา 

-ภาระค่าใช้จ่ายสูงแม้จะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

-การจัดการศึกษา  ด้านคุณภาพไม่เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการทางการแพทย์ 

-ไม่ได้กระจายอำนาจ

-ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบการศึกษา นอกระบบและตามอัธยาศัย

 

.1 ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย  จากเวทีระดมสมอง

ระยะเร่งด่วนทำได้ทันที

ระยะยาว

1

ยกเลิกการบังคับเรียน ให้ใช้เหมือนหลักสูตรนำร่อง ปี 2548

โดยคำสั่งรมต ศธ.ทันที

 

ต้องให้เด็ก  เยาวชน ประชาชน  ชุมชน มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการศึกษา  ท้องถิ่น  ตัดเนื้อหา หลักสูตรกลางที่ซ้ำซ้อนลงครึ่งหนึ่ง

1

 

ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ (หรือ ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการแห่งชาติ)     และคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ  กรรมการประกอบด้วยตัวแทนวิชาชีพทุกด้าน  รวมทั้งจิตแพทย์ กุมารแพทย์ ประสาทแพทย์ นักการศึกษา    ผู้นำศาสนา  เพื่อดูแล การศึกษาในนระบบ  นอกระบบ  และอัธยาศัย   ขึ้นตรงกับสำนักนายกฯ  ดูแลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   การพัฒนาครู   และคนไทยทั้งประเทศ

 

2

ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ สอนให้เด็กมีจิตสาธารณะ  เด็กดี  ไม่ตีกันมาจากผู้แทนศาสนา    จิตแพทย์ ประสาทแพทย์ กุมารแพทย์ 

  ใช้หลักคุณธรรมนำความรู้   ไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิและปัญญา   

 

2

 ออกกฎกระทรวงเรื่องกรรมการสถานศึกษาให้ระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โปร่งใส   กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายผู้ปกครอง ทีเลือกจากผู้ปกครองกันเองอย่างโปร่งใส  ผุ้นำชุมชน ผุ้นำศาสนา   

ทำหน้าที่ ร่วมวางนโยบาย แผน งบประมาณ ยุทธศาสตร์ต่างๆ    รวมถึงการประเมินครูในสถานศึกษาด้วย 

 

3

ตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือสอน  ให้เด็กคิดเป็น   มีทักษะชีวิต     รักษาประเพณี     ความคิดสร้างสรรค์  ยกตัวอย่างเทคนิคการสอนแบบต่าง ไว้ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาและนำไปใช้    โดยมีทีมจิตแพทย์  กุมารแพทย์ ปราทแพทย์  นักการศึกษา  ไม่เอานักวิชาการ คนเดิมๆ     

 

 พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ห่างไกลให้ทัดเทียมสถานศึกษาในตัวเมือง

-ขยายโรงเรียนที่ดีเด่นไปทุกจังหวัด และกระจายสถานศึกษาดีเด่นดังไปทั่วประเทศ  และตามชนบท  ไม่ใช่กระจุกในกทม.หรือในเมือง    

มีฐานข้อมูลการสอนวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ   

- สร้างเครือข่ายโรงเรียนให้มีความร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา  

4

มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์บ่าย  เพื่อ  ฝึกสอนให้เยาวชนมีจิตอาสา  มีน้ำใจ  มีธนาคารความดี ของเด็ก 

4

มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ปกครอง   ประชาชน  โดยจัดตั้งองค์กร   หรือสื่อทีวีสาธารณะอย่างจริงจัง   เช่นสื่อทีวีหนึ่งช่อง   และผ่านทางโรงเรียน   และหน่วยงาน สธ. พม.

5

-ในสถานศึกษา ให้มีพื้นที่ของเด็กและเยาวชน  จัดกิจกรรม แสดงความสามารถในด้านต่างๆได้เต็มที่ 

-ต้องมีสถานที่ฝึกสมาธิ  ฝึกจริยธรรมในสถาบันการศึกษา  เหมือนห้องละมาดครู นักเรียน ควรทำสมาธิก่อนการทำงาน   

- มีห้องผู้ใหญ่ฟังเด็ก”  

-มีพื้นที่ให้เครือข่ายผู้ปกครอง

5

-ให้ทุนเด็กเรียนดี และคนดี  เพื่อสร้างบุคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณธรรม  มีความสามารถเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

- เงินเดือนครูคงต้องให้เพิ่มให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ

 

 

 

6

ผู้ปกครองต้องฝึกฝนธรรมะ  คุณธรรม   รวมถึงธรรมมาภิบาลแก่บุตรหลานตั้งแต่เด็กสถาบันครอบครัวต้องฝึกฝนให้บุตรหลานมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด     

6

มีกฎหมายควบคุมการกวดวิชา ให้หยุดวันอาทิตย์และเวลาปิดเปิด

 

7

 สำหรับอาชีวะควรเรียนวิชาชีพจริงๆ ไม่ควร ให้เรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ของสายสามัญ

 

7

ฝึกทักษะ Speed Reading ในกลุ่มเยาวชน

8

ปูพื้นฐานการศึกษาของเยาวชนในช่วงประถมศึกษาปีที่ ถึง มัธยมศึกษาปี่ที่ ให้เท่าเทียมกัน  

 

 

9

ให้สถานทีวีช่อง11 เปิดให้ความรู้แก่ประชาชนในทุกด้าน 

 

 

 

10

มีติวเตอร์ออนไลน์ฟรี   ทางทีวีหรือทางอินเตอร์เน็ท โดยรัฐบาล จ้างครูเก่งๆมาสอน   มากกว่าเดิม

 

 

11

ค่าใช้จ่ายในทุกสถาบันการศึกษา ต้องเปิดเผยสู่สาธารณะ

 

 

 

12

เด็กทุกคนต้องมีที่เรียนใกล้บ้าน  ฟรีจริง จนจบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า  

 

 

13

ต้องมีการวัดแววความสามารถของเด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

ให้เยาวชนเริ่มเลือกว่าจะเลือกศึกษาสายต่างๆที่มีในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ เพื่อสร้างฐานความรู้ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย  

 

 

 

.2 ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ยกเลิก ONET GPA หรือใช้ไม่เกิน 10 %   ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 

แยก ONET ออกไป  ให้ใช้วัดมาตรฐานคุณภาพโรงเรียน 

ยกเลิกการละเมิดสิทธิเด็กที่ไม่มี ONET ตรงปีที่จบ 

ทุกข้อสอบเช่น GAT , PAT ต้องมีการเฉลยข้อสอบ 

ต้องมีประสบการณ์ ในสาขาที่เรียน  2 เทอม  

มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกคนตั้งแต่ประถมศึกษา (ยกเว้นเด็กที่เรียนผ่านมาแล้วก่อนประกาศ)

การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตามเรื่องอัตราการได้งานของแต่ละคณะ

มีมาตรการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่ออย่างหลากหลาย 

 

..3 มหาวิทยาลัย

-เลือกตั้งอธิการบดีจากนักศึกษา  และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 

-การบริหารรายจ่ายรายรับให้แสดงสู่สาธารณะ  หรือ  ทางเวบไซด์ 

-แสดงบัญชีทรัพย์สิน อธิการบดี คณบดี  และแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายของสถานศึกษา ทุกเดือน

-คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต้องประกอบด้วย ตัวแทนนิสิต คัดเลือกกันเอง ตัวแทนชุมชน ผู้นำศาสนา ร่วมด้วย  

-อธิการบดีไม่จำเป็นต้องมาจาก คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

  .ธรรมาภิบาลในการปฏิรูปประเทศไทย 

มีตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ทุกหน่วยงาน   (สภาพัฒนาการเมืองกำลังดำเนินการพัฒนาเครื่องมือนี้อยู่คาดว่าในสามเดือนน่าจะเสร็จ  )แก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล ข้อ  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ควรสร้างหลักประกันของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง   ส่งเสริมให้ภาคเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น

ปฏิรูปที่มาของนักกฎหมายใหม่  มีคุณธรรม จรรยาบรรณมากขึ้น 

สร้างความยุติธรรมในระบบการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

ระยะเร่งด่วน

ระยะยาว

1

ตั้งคณะกรรมการทบทวนกฎหมายที่มีปัญหา   แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย   ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 84   โดยให้ภาคประชาชน และข้าราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เข้ามามีส่วนร่วม    เช่นสภาทนายความ     เช่นกฎหมายอาญา   กฎหมายศาลปกครอง ในเรื่องสิทธิการฟ้อง

1

แก้ไขกฎหมาย ปปช และความผิดต่อแผ่นดิน อื่นๆ  ไม่ กำหนด อายุความ       

 

 

 

 

 

 

 2

  รัฐบาล ให้สื่อทีวีหนึ่งช่องฟรี เสนอข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นธรรม 

-  เรื่องสิทธิ หน้าที่ บทบาท ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  

รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจงเมื่อได้แก้ไข 

-  เปิดเผยข้อเท็จจริง   

-   กฎหมายที่จะผ่านสภามติ ครม.นโยบายต่างๆ ประชาชนควรรับรู้ และมีส่วนร่วม

 

2

กฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อน   เช่นห้ามออกนโยบายเอื้อต่อเอกชน  การฮั้วประมูล   การให้สัมปทาน   การอุ้มคู่แข่ง  การขึ้นค่าก๊าซ   ค่าไฟฟ้า ราคาน้ำมัน    สินค้าต่างๆ   การสร้างตลาดผูกขาด   การส่งเสริม รร.กวดวิชา    

3

 องค์กรอิสระ  กระบวนการยุติธรรม
ต้องมีธรรมาภิบาล  ระยะ เวลามาตรฐานเดียวกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ

3

    ต้องมีบทลงโทษจริงจังแก่ข้าราชการ ที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชน       และข้าราชการห้ามเป็นกรรมการในบริษัทกึ่งเอกชน หรือ  มีเอกชนถือหุ้นเช่นปตท.      

 ข้าราชการต้องถูกลงโทษมากกว่า ประชาชน เพราะรู้ระเบียบกฎหมาย และผ่านประสบการณ์มานาน ไม่ใช่ลดโทษ 

4

    เรือนจำ  ปรับเปลี่ยนวิธีลงโทษ ทำให้คนติดคุก มีโอกาศแก้ตัว เป็นคนดีไม่ควรติดคุกในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ,รอลงอาญา, รายงานตัว, ฝึกอาชีพ

4

ตุลาการ    ตัวแทนองค์กรอิสระ ต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี   และไม่มีประวัติ เสียหาย 

ประชาชน  ผู้นำศาสนา  ต้องมีส่วนร่วม ในการคัเลือกตุลาการ , องค์กรอิสระ  

5

     กฎหมายหลายฉบับที่ริดรอนของ ประชาชน  ที่ต้องยกเลิก เช่น พรก ฉุกเฉิน,,กฎอัยการศึก,   เสรีภาพในอินเตอร์เน็ต,

5

   ต้องมีในกระบวนการไต่สวนและตัดสิน  ผู้พิพากษา ให้ข้อมูลทางกฎหมาย   การตัดสิน ควรเป็นระบบคณะลูกขุน
 

6

ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ตุลาการทุกคน อัยการ ตัวแทนองค์กรอิสระ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชการระดับสูง  อธิการบดี คณธบดี  ปลัดกระทรวง 

6

  แยกอำนาจ นิติบัญญัติ   บริหาร ตุลาการ โดยเด็ดขาด ให้ประชาชนเป็นผู้เลือก ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ
  

 

 

7

 อำนาจของประชาชนในการแก้กฎหมาย  เอาบัตรประชาชนอย่างเดียวพอ  ไม่ต้องทะเบียนบ้าน

 และมีประชาชนที่เสนอกำหมาย ร่วมเป็นกรรมการในสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ปฏิรูปสื่อมวลชน

ระยะสั้น

ระยะยาว

1

เร่งผ่าน กฎหมายกสทช.   ตั้งองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกิจกรรมที่ไม่ใช่เรื่องความถี่ เช่น วิทยุชุมชน สื่อดาวเทียมที่ประกอบกิจการโทรทัศน์                     

1

มีกองทุนพัฒนาบุคคลากรทางสื่อ เป็นองค์กรอิสระ ที่ต้องมีการอบรมนักข่าว ด้าน กฎหมาย จรรยาบรรณ   จิตวิทยา ผลกระทบต่อสังคมอย่างไรในข่าวหรือภาพแบบใด   

  ภาครัฐก็ต้องปฏิบัติก่อน ตามด้วยภาคเอกชน  

2

 ปฏิรูปสื่อรัฐ   รัฐจะต้องมีการปฏิรูปเพราะรัฐ  ยังไม่มีกลไกในการดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราว       รัฐละเลยไม่มีการกำกับดูแล  

ที่เห็นได้ชัดคือ ช่อง 11 จะต้องมีการปฏิรูป ตั้งคณะกรรมการบอร์ดที่มีภาคประชาชนร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะ จากนักการเมือง ข้าราชการ    

2

 มีกองทุนเงินอิสระ อุดหนุนภาคประชาชน ลดบทบาทสื่อภาครัฐลง    วิทยุชุมชน ฯลฯ

3

มีฐานข้อมูลนักการเมือง     

  สส.คนไหนบ้างไม่เข้าประชุม   นักการเมืองหรือรัฐมนตรีไหนผ่านโครงการอะไร  ผลอย่างไร 

สภาพัฒนาการเมืองจะต้องเข้ามาทำให้การเมืองเดินไปได้     เป็นภาระกิจหลักของสภาพัฒนาการเมือง     

3

  การสร้างกลไกกำกับสื่อใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต เช่น สื่อดาวเทียม วิทยุชุมชน อินเตอร์เน็ต  

แต่ละกลุ่มสามรถสร้างกลไกมากำกับดูแล 

4

  ค่าโฆษณา ทีวี ต้องกำหนดเพดาน วงเงินเพราะภาระจะตกแก่ประชาชน   ทีวี กำไรมาก

4

  กรรมการบอร์ดควรให้ประชาชน   ผู้นำศาสนา มีส่วนในการคัดเลือก  

สื่อมวลชน มีพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน ที่ทันสมัย ทันยุค การเมือง สังคม สุขภาพ การเลี้ยงดูบุตรหลาน การศึกษา     ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สิทธิ หน้าที่ ความรู้ด้านกฎหมาย ต่างๆ  ฯลฯบทบาท ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย    ไม่ใช่ประชาธิปไตย เพียงแค่การหย่อนบัตร    

 

  

6

มีพื้นที่ ปลูกฝังความดีของทุกคน   ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคน และ กล่อมเกลาจิตใจทุกๆวัน   เช่น คอยเตือนสติ ให้คำคม เปลี่ยนคำทุกๆวัน     มีพื้นที่แสดงธรรมะคำคมสั้นๆทุกๆวัน  

 

 

6

สื่อมวลชนเสนอความจริงไม่บิดเบือนใส่ร้ายป้ายสี หรือใช้เป็นเครื่องมือทำลายฝ่าย ตรงข้าม  

 

 

7

   สื่อต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทุกด้าน ไม่หมกเม็ด เช่นราคาน้ำมัน  ก๊าซ   ค่าไฟฟ้า  ต้นทุนเป็นอย่างไร  ค่าการกลั่นของน้ำมัน เท่าไร    

     แต่ไม่ใช่ชี้นำเหตุด้านเดียวเพื่อเอื้อให้ขึ้นราคา   

 

 

8

 สื่อมวลชนเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อมีปัญหาเช่นเดือดร้อน  ร้องเรียน แจ้งข่าว  ซึ่งหลายสื่อก็มีให้เห็น ทั่วๆไปเช่น   

 

 

9

  สื่อมีพื้นที่ สำหรับการประชาสัมพันธ์ของประชาชนฟรี   เช่น การจัดทำกิจกรรม  และเป็นที่ที่ให้ประชาชนสามารถสื่อถึงกัน รวมตัวกัน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโดย  พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี   6 กย 53  

ประธานคณะกรรมการในโครงการส่วเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาพัฒนาการเมือง

 สภาพัฒนาการเมือง

โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน เลือกตั้งให้คนดีได้ปกครองบ้านข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชน แก้ไขเกณฑ์ เลือกตั้งใหม่เสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
โครงการส่งเสริมการมีส่วร่วมของประชาชนข้อเสนอต่อรัฐบาล จากการจัด ห้าเวที article
สรุปรายงานการประชุมสัมนา หัวข้อ : ปฏิรูปประเทศไทย:ปฏิรูปการเลือกตั้ง: สร้างคนดีเข้าสภา article
สรุปรายงานการประชุมสัมมนา หัวข้อ : สื่อมวลชนกับการปฏิรูปประเทศไทย
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
โครงการเสวนา เพื่อสรุปผลโครงการเวทีพลเมือง “ธรรมาภิบาล...ในสภาวการณ์ปฏิรูปประเทศไทย”
สรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย” article
สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552
สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทย article
ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบ article
www.pdc.go.th / สมัชชาพัฒนาการเมือง article
การเมืองใหม่ทำได้ทันที article
ความซับซ้อน ซ่อนเงื่อน ของการเมืองไทย และทางออกของวิกฤติชาติ article
ความผิดพลาดในการบริหารประเทศ article
เหตุแห่งการล่มสลายของประเทศไทย article
ขอบิณฑบาต ชีวิตประชาชน และขอให้สื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน article
สื่อมวลชน กับ อนาตค ของประเทศ article
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน ยาผิดหรือยาพิษ ที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน article
วิเคราะห์ การเมืองกับอนาคตของคนไทย................ ทางรอดที่ยั่งยืนของชาติเรา article
การเตรียมเยาวชนเพื่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย article
ปัญหาภาคใต้ article
มากู้ชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก article
ประเทศไทย กับ อาร์เจนตินา ตัวอย่างแห่ง "หายนะ" article
การถ่ายโอนการศึกษา article
จดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี article
ปัยหาและทางออก การแปรรูปการไฟฟ้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com