ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
รู้ เท่าทันมะเร็ง (สำหรับคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็ง หรือ คนที่ดูแลผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) article

 ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโรคมะเร็งจาก รพ.จอห์น ฮอพกินส์

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in

the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell

cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after

treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because

they have not reached the detectable size.

ทุก ๆ คนมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย เซลมะเร็งเหล่านี้จะไม่ปรากฏด้วยวิธีการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานจนกระทั่งมันขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับพันล้านเซล เมื่อแพทย์บอกว่าไม่มี

เซลมะเร็งในร่างกายผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาแล้วมันมิได้หมายความว่าเซลมะเร็ง

หมดไปจากร่างกายแต่หมายความว่าระบบไม่สามารถตรวจสอบเซลมะเร็งได้ เนื่องจาก

จำนวนของมันยังไม่มากพอจนถึงระดับที่สามารถตรวจจับได้เท่านั้น

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.

โดยเฉลี่ยตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ เซลปกติจะกลายสภาพเป็นเซลมะเร็งขึ้นในระหว่าง 6

ไปจนถึงเกินกว่า 10 ครั้ง

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed

and prevented from multiplying and forming tumors.

แต่หากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายยังแข็งแรงเพียงพอ เซลมะเร็งที่เกิดขึ้นก็จะถูกทำลาย

ก่อนที่เซลร้ายนั้นจะขยายตัวจนกลายเป็นเนื้อร้าย

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional

deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle

factors.

สาเหตุหลัก ๆ ของโรคมะเร็งคือความบกพร่องหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เช่น โภชนาการ

พันธุกรรม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาหาร หรือ ปัจจัยต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตเป็นต้น

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including

supplements will strengthen the immune system.

เพื่อลดหรือกำจัดภาวะบกพร่องทางด้านโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหาร

หรืออาหารเสริมที่รับประทานอยู่เป็นประจำจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also

destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal

tract etc, and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.

การรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สารเคมีหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เคมีบำบัด นั้น คือการให้

สารเคมีซึ่งเป็นพิษเพื่อกำจัดเซลมะเร็งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอยู่ภายในร่างกาย แต่ใน

ขณะเดียวกันสารพิษนี้ ก็จะทำลายเซลที่ดีรวมถึงเซลใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในไข

กระดูก ทำลายระบบทางเดินอาหาร และยังเป็นพิษอย่างร้ายแรงกับอวัยวะสำคัญ เช่น

ตับ ไต หัวใจ ปอด เป็นต้น

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy

cells, tissues and organs.

ส่วนการฉายรังสีนั้น แม้ว่าจะเป็นการทำลายเซลมะเร็ง แต่ก็ทำให้เกิดอาการไหม้ตาม

ผิวหนัง เป็นแผลเป็น และทำลายเซลที่ดี เนื้อเยื่อ และอวัยวะข้างเคียงอีกด้วย

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size.

However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more

tumor destruction.

การทำเคมีบำบัดและการฉายรังสีมักจะช่วยลดขนาดของก้อนเนื้อร้ายได้ในช่วงแรกเพียง

ระยะหนึ่งเท่านั้นและจะไม่ส่งผลให้เนื้อร้ายลดขนาดลงอย่างต่อเนื่องแต่อย่างใด

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the

immune system is either compromised or destroyed, hence the person can

succumb to various kinds of infections and complications.

ในทางกลับกัน เมื่อร่างกายได้รับสารพิษจากการทำเคมีบำบัดหรือจากการฉายรังสีมาก

เกินไป ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็อาจหยุดทำงานหรือไม่ก็อาจถูกทำลายลงอย่าง

สิ้นเชิง ส่งผลให้คนไข้ตกอยู่ในอันตรายจากการติดเชื้อโรคหลายชนิด

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become

resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread

to other sites.

นอกจากนั้น การทำเคมีบำบัดและการฉายรังสียังเป็นสาเหตุให้เซลมะเร็งเกิดการกลาย

พันธุ์ ดื้อยา และยากต่อการทำลายมากยิ่งขึ้น อนึ่ง การผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกจากร่างกาย

ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เซลมะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกายได้อีกด้วย

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it

with the foods it needs to multiply.

วิธีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง คือการป้องกันมิให้เซลมะเร็งได้รับ

สารอาหารที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในการขยายตัว

WHAT CANCER CELLS FEED ON

อะไรคือสารอาหารที่ป้อนให้กับเซลมะเร็ง

a. Sugar is a cancer-feeder. By cutting off sugar it cuts off one important food

supply to the cancer cells . Sugar substitutes like NutraSweet, Equal,Spoonful,

etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute

would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt

has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's

aminos or sea salt.

น้ำตาลคือสารอาหารที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเซลมะเร็ง การตัดน้ำตาลคือการตัด

แหล่งอาหารสำคัญที่จ่ายให้กับเซลมะเร็ง แม้แต่สารสังเคราะห์ที่ใช้แทนน้ำตาลอย่างเช่น

นิวตร้าสวีตหรือ อีควลฯลฯ ก็ล้วนทำมาจากสารให้ความหวาน (Aspartame) ซึ่งเป็น

อันตราย สารทดแทนน้ำตาลซึ่งเป็นกลางที่ดีกว่าคือน้ำผึ้งมานูคา (จากนิวซีแลนด์) หรือ

น้ำอ้อย แต่ในปริมาณน้อย ๆ เท่านั้น เกลือสำเร็จรูปก็ใช้สารเคมีในการฟอกขาว ควรหันไป

เลือกใช้เกลือทะเลแทน

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract.

Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened

soy milk, cancer cells are being starved.

นมเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายผลิตเมือก โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหาร เซลมะเร็งจะ

ได้รับอาหารได้ดีในสภาวะที่มีเมือก การใช้นมถั่วเหลืองชนิดไม่หวานแทนนม จะทำให้

เซลมะเร็งไม่ได้รับอาหาร

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is

best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also

contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all

harmful, especially to people with cancer.

เซลมะเร็งเติบโตได้ดี ในภาวะแวดล้อมที่เป็นกรด อาหารจำพวกเนื้อจะสร้างสภาวะกรดขึ้น

ดังนั้นจึงควรหันไปรับประทานเนื้อปลาจะดีที่สุด รองลงไปคือรับประทานไก่แทนเนื้อวัว

และเนื้อหมู นอกจากนั้น ในเนื้อสัตว์ยังอาจมียาฆ่าเชื้อ ฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตใน

สัตว์ และเชื้อปรสิตบางประเภทตกค้างอยู่ ซึ่งล้วนเป็นอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคน

ที่เป็นมะเร็ง

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a

little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be

from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes

that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to

nourish and enhance growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building

healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean

sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are

destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).

อาหารที่ประกอบด้วยผักสด 80% และน้ำผลไม้ พืชจำพวกหัว เมล็ด ถั่วเปลือกแข็ง และ

ผลไม้อีกเล็กน้อย จะช่วยทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นด่าง อาหารอีก 20% อาจได้มาจาก

การทำอาหารร่วมกับพืชจำพวกถั่ว น้ำผักสดจะให้เอ็นไซม์ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่ายและซึม

ทราบสู่ระดับเซลภายใน 15 นาที เพื่อบำรุงร่างกายและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลที่

ดี เพื่อให้ได้เอ็นไซม์ในการสร้างเซลที่ดี ให้พยายามดื่มน้ำผักสด ( ผักส่วนใหญ่รวมทั้งถั่วที่

มีหน่อหรือต้นอ่อน) และรับประทานผักสดดิบ 2-3 ครั้งต่อวัน เอ็นไซม์จะถูกทำลายได้ง่าย

ที่อุณหภูมิ 140 องศา F ( ประมาณ 40 องศา C)

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a

better alternative and has cancer-fighting properties. Water-best to drink

purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water.

Distilled water is acidic, avoid it.

ให้หลีกเลี่ยงน้ำชา กาแฟ และช๊อกโกแลต ซึ่งล้วนมีสารคาเฟอีนสูง ชาเขียวถือเป็น

ทางเลือกที่ดีกว่าและยังมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง น้ำดื่มให้เลือกดื่มน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำ

ที่ผ่านกระบวนการกรอง เพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษและสารโลหะหนักต่าง ๆ ที่มักจะพบใน

น้ำประปา น้ำกลั่นมักมีสภาพเป็นกรด ให้หลีกเลี่ยง

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes.

Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more

toxic buildup.

โปรตีนจากเนื้อจะย่อยยากเพราะต้องการเอ็นไซม์หลายชนิดมาช่วยในการย่อย เนื้อสัตว์ที่

ไม่สามารถย่อยได้และตกค้างอยู่ในระบบทางเดินอาหารจะเกิดการบูดเน่าส่งผลให้

สารพิษต่าง ๆ สะสมเพิ่มมากขึ้น

12. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating

less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and

allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.

ผนังของเซลมะเร็งจะมีโปรตีนห่อหุ้มไว้ การงดหรือการรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลง จะทำ

ให้ร่างกายมีปริมาณเอ็นไซม์เหลือมากพอที่จะนำมาใช้ย่อยกำแพงโปรตีนที่ห่อหุ้มเซล

มะเร็ง และช่วยให้เซลเม็ดโลหิตขาวของร่างกายสามารถกำจัดเซลมะเร็งได้อย่างมี

ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-essence, Essiac, antioxidants,

vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to

destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause

apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of

damaged, unwanted, or unneeded cells.

สารอาหารบางอย่างอาจช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อช่วยให้เซลเม็ดเลือดขาว

สามารถกำจัดเซลมะเร็งได้ดีขึ้น สารอาหารอื่น ๆ เช่น วิตามินอี เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วย

เสริมกลไกการกำจัดเซลที่บกพร่อง เซลที่ไม่เป็นที่ต้องการหรือจำเป็นต่อร่างกาย

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit

will help the cancer warrior be a survivor. Anger, unforgiveness and bitterness

put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and

forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.

มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ การป้องกันเชิงรุกและการคิด

ในเชิงบวกจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดจากการทำสงครามกับมะเร็ง ความโกรธ การไม่

รู้จักให้อภัย และความขมขื่นใจ จะทำให้ร่างกายเกิดความเครียดและมีสภาวะเป็นกรด

เพิ่มขึ้น ให้เรียนรู้ที่จะมีความรักและจิตวิญญาณแห่งการให้อภัย เรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย

และมีความสุขกับชีวิต

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and

deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen

therapy is another means employed to destroy cancer cells.

เซลมะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีอ๊อกซิเจนเป็นจำนวนมาก การออกกำลัง

กายทุกวัน และการหายใจลึกๆจะช่วยให้ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนเพิ่มขึ้นลงไปจนระดับเซล

การบำบัดด้วยอ๊อกซิเจนถือเป็นวิธีการอีกอย่างที่ใช้ในการทำลายเซลมะเร็ง


This is an article that should be sent to anyone important in your life.

นี่คือเรื่องที่คุณควรส่งออกไปให้คนที่มีความสำคัญกับชีวิตคุณได้รับรู้รับทราบ

 
สุขภาพน่ารู้

อาหารดิบ ดีจริงหรืออันตราย? article
ระวังโรคฉี่หนู!!!...ผู้ที่ดื่มน้ำจากฝากระป๋องโดยไม่ใช้หลอดดูด
เผย 28 เคล็ดลับยาสมุนไพรรักษาโรค article
รักษาโรคมะเร็ง ... น่าสนใจมากที่จะรู้ article
กินรสจืด ยืดชีวิต - คุณหมอขอบอก
คนที่ชอบ รับประทานอาหาร รสเค็ม ระวัง "ไตวาย" article
อย. เตือนอันตรายอย่าใช้ยาแก้ปวดพร่ำเพรื่อ article
ดื่มน้ำเปล่าหนีห่างจากโรคเบาหวาน แต่ละถ้วยลดได้มากถึงร้อยละ 10 article
สิ่งที่เกิดขึ้นเมืองเราอยู่ใกล้เสาโทรศัพท์ article
ไตเสื่อม ต้นเหตุุสำคัญของสุขภาพร่างกาย article
นิสัยเสียที่ทำลายสมอง ก่อเกิดโรคตับและมะเร็ง - MUST READ! article
การทำร้ายกระดูกสันหลัง 10 อันดับ article
ภัยร้ายจากโรค Alzheimer article
ป้องกันไตเสื่อม article
อาวไซด์เมอร์ แบบทดสอบ article
พิษของมะเฟืองถึงตาย ผู้ป่วยไตกลุ่มเสี่ยง article
วุ้นในลูกตาเสื่อม คนใช้คอมพิวเตอร์ต้องอ่าน!!
กินไข่สุกๆดิบ ๆ มีโทษ
สูตรน้ำผักผลไม้ต้านมะเร็ง article
10 ผลไม้ไทยที่มีสารต้านมะเร็งสูง article
เตือน !!! ประชาชนหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแข็งหรือเครื่องดื่มผสมน้ำแข็ง article
มะเร็ง กับ นมเนย
การสังเกตอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิด ต่างๆ article
อาหารต้องระวัง article
ชีวิตวัฒนา ปัญญาจีน
หันกลับมาดูแล ตัวเอง article
กินปลาดิบ article
พิษมะเฟืองถึงตาย ผู้ป่วยไตกลุ่มเสี่ยง article
ปวดหลัง...อย่านิ่งนอนใจ article
กาแฟและโดนัทอาจช่วยกระตุ้นการทำงานสมอง article
“ภูมิแพ้” article
The top five cancer-causing foods are: อาหารชั้นเลิศที่มะเร็งถามหา article
สาเหตุการทำลายตับ article
BRAIN DAMAGING HABITS (อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
สุดยอดอาหารล้างพิษ 20 ชนิด...หากินได้ง่าย article
โปรดทราบ......อาหารชั้นเลิศที่มะเร็งถามหา article
สาเหตุการทำลายตับ The main causes of liver damage are article
BRAIN DAMAGING HABITS ( อุปนิสัยคนเราที่ทำลายการทำงานของสมอง) article
หมอรักษามะเร็ง ฟรี article
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
หมอรักษามะเร็ง ฟรี
รวม 10 โรคยอดฮิต ที่พ่อแม่ชาวออฟฟิศควรอ่าน! article
ระวัง!ผลไม้รถเข็น article
แพทย์จีนเจ๋ง! ใช้ไอเย็น รักษาโรคมะเร็ง article
วิธีการเช็คเส้นเลือดอุดตันในสมอง article
ดื่มน้ำอุ่นหลังอาหารช่วยลดอาการหัวใจวาย article
ดูการทำงานของคลื่นไมโครเวฟ. ของโทร.มือถือครับ มีอันตราย หรือไม่ ? article
ใครชอบกิน...แกงเหลือง+แกงเลียง+แกงป่า+แกงส้ม‏ article
แนะนำกายภาพบำบัด
เตือนภัย : ดื่มน้ำอัดลมหวานๆประจำอาจเสี่ยงกับ มะเร็งของตับอ่อน
รู้ทันเบาหวาน
โรคภูมิแพ้ในเด็ก..!!แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com