ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
สรุปกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร เป็นธรรม??” ในวันที่ 4 พค 55 ที่ผ่านมา article

 สรุปกิจกรรมสัมนา

จากผลการเสวนา ระดมสมอง เรื่อง “ขึ้นค่าไฟฟ้า   ค่าโดยสาร เป็นธรรมหรือฉ้อฉล

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม  2555

เวลา 12.00 น. - 17.00 น. ณ.ห้องประชุม    อนุสรณ์​สถาน 14 ตุลาฯ   ถนนราชดำเนิน

 

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน

สรุป  “ ขึ้นค่าไฟฟ้า   ค่าโดยสาร เป็นธรรมหรือฉ้อฉล

1. หน่วยงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีหน้าที่ดูแลกิจการ อย่าง กฟภ. ปตท. ไม่ให้รวมต้นทุนและแยกแยะต้นทุนแยกบัญชีงบประมาณ ก่อตั้งโดยคณะรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์โดยมีหน้าที่ดูแลกิจกาจที่ผูกขาดโดยธรรมชาติประชาชนไม่สามารถเลือกได้โดยเงินเดือนขององค์กรนี้ได้มาจากการเก็บ ค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ซึ่งถ้าผู้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน1เมกะวัตต์ไม่จำเป็นต้องขอ

ข้อห้ามในการกำกับ ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550

มาตรา 3 กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมาย ว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงสำรวจหรือระหว่างแปลงสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกัน 

กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และกฎหมายองค์กรร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

มาตรา 5 กิจการก๊าซธรรมชาติ หมายความว่า  การขนส่งก๊าซฯทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ  การเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯจากของเหลวเป็นก๊าซ  การจัดหาและค้าส่งก๊าซ การค้าปลีกก๊าซฯผ่านระบบจำหน่ายก๊าซฯ   แต่ไม่รวมถึง การประกอบกิจการก๊าซฯ ในภาคขนส่ง

2   ค่าไฟฟ้าที่เราต้องจ่ายประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ  (.ประสาท มีแต้ม ) คือ 

หนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งไฟฟ้า (รวมกำไรด้วย) เรียกว่า ค่าไฟฟ้าฐาน 

สอง ค่าเปลี่ยนแปลงราคาเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า (จากต่างประเทศซึ่งมีประมาณ 7% ของไฟฟ้าทั้งหมด) เรียกว่า ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft, Fuel adjustment time, เอฟที)

สาม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

              ค่าเอฟทีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.ที่เพิ่งตั้งขึ้นตาม พ...ประกอบกิจการพลังงาน 2550, กกพ. มี 7 คน ประธานมีเงินเดือนและค่ารับรองประมาณ 3 แสนบาท) เหตุผลที่อ้างในการมีค่าเอฟที ก็เพราะจะได้ปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ทุก 4 เดือน ในปี 2554 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่หน่วยละ 3.17 บาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเอฟทีเสีย 0.9581 บาท  (ถ้าเปิดเตารีดขนาด 1,000 วัตต์นานหนึ่งชั่วโมงจะใช้พลังงานหนึ่งหน่วย)

               เหตุผลที่ใช้ในการขอขึ้นค่าเอฟทีครั้งนี้คือ หนึ่ง สาเหตุหลักเกิดจากความเชื่อว่าน้ำมันเตาเป็นตัวแปรหลัก ในการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติ (ไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้า 70% ของทั้งหมด) เมื่อน้ำมันดิบขึ้นราคา ก๊าซธรรมชาติก็ขึ้นตามไปด้วย สอง ราคาก๊าซธรรมชาติได้เพิ่มขึ้นจาก 292.65 เป็น 301.28 บาทต่อล้านบีทียู (เพิ่มขึ้น 8.63 บาท สาม น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นจาก 24.79 เป็น 25.87 บาทต่อลิตร (ไฟฟ้าไทยผลิตจากน้ำมันเตาเพียง 0.8%) สี่ น้ำมันดีเซลเพิ่มจาก 27.27 เป็น 28.19 บาทต่อลิตร (ผลิตจากน้ำมันดีเซลเพียง 0.02%) ห้า อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 30.92 บาทต่อดอลลาร์ (แข็งขึ้น 0.45 บาท) เท่าที่ผมทราบ

 

กกพ.ไม่ได้สงสัยหรือสืบค้นหาข้อมูลอะไรนอกจากพิจารณาตามที่เสนอมา ดูจากระยะเวลาที่พิจารณาก็ยืนยันได้

3                     สาเหตุหลักที่ทำค่า Ft เพิ่มขึ้น (ม.ค.-เม.ย. 55) เทียบกับรอบที่ผ่านมา (ก.ย.-ธ.ค. 54) เนื่องจากราคาค่าเชื้อเพลิงของ กฟผ.  เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเตา  จำนวน 2,400 ล้านบาท   ที่ใช้ทดแทน ก๊าซธรรมชาติที่ ปตท อ้างว่าท่อก๊าซรั่ว  ไม่สามารถส่งก๊าซให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ จึงต้องใช้น้ำมันเตา ที่มีต้นทุนสูงกว่าก๊าซ ผลิต กระแสไฟฟ้า   แต่ข้อเท็จจริง  กกพ .ไม่มีหลักฐานยืยยัน ว่าใช้น้ำมันเตา จริงหรือไม่     (ท่อก๊าซรั่ว :ควรให้บริษัทที่สร้างท่อก๊าซ ชดใช้ไม่ใช่ให้ประชาชนชนรับภาระแทน  )

4 การนำเงินค่าเอฟที ที่เรียกเก็บจากประชาชน ไปชดเชย พลังงานทดแทน Solar Farm ที่ แพงเกินไป และไม่โปร่งใส  มีการชดเชย หน่วยละ 6.50-8.50 บาท ต่อหน่วย  แต่มาผลักภาระให้ประชาชน

การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นแบบมัดมือชก แถมมีเจ้าเดียวเป็นการผูกขาดตลาด ต่างประเทศสามารถ เลือกได้ว่าจะใช้ไฟของบริษัทใดๆที่ราคาถูกกว่าบริการดีกว่าได้   ประชาชนสามารถมีสิทธิเลือกได้ และปตท ผูกขาดในการส่งก๊าซที่เป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งรัฐไม่มีการวางแผนในระยะยาวในการหาต้นทุนในการผลิต ไฟฟ้าราคาถูกเช่นจากพลังงานน้ำที่ต้นทุนอยู่ที่บาทกว่า

6  สภาทนายความ สามารถช่วยเหลือคดีต่างๆในประเทศ แต่ไม่สามารถช่วยคดีต่างประเทศได้

         มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและทนายด้วยกัน  แต่ไม่เสนอตัว    

         ต้องมีประเด็นทางกฏหมาย ในเรื่องที่ประชาชนต้องแบกรับภาระอย่างไม่แหมะสม  แต่มีผู้ได้ประโยชน์  พอที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายได้

          เรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อ หากสื่อจงใจให้ข้อมูลด้านเดียว  หรือทำให้บิดเบือนข้อมูล ทำให้ประชาชน ไม่รู้ข้อมูล ถือว่าผิดกฏหมาย   เช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ไม่ให้ข้อมูลครบ ถ้วน 

         และเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ โดยต้องดูที่เนื้อหานั้นๆว่าจงใจให้ข้อมูลด้านเดียวจนเกิดความเข้าใจผิด สำคัญผิด หรือไม่   ถ้าจงใจให้ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ของผู้อื่น น่าจะเข้าข่าย และในสื่อสาธารณะมีกฎหมายควบคุมชัดเจนสามารถร้องเรียนและเอาผิดทางกฏหมายได้

         นายทุน ทำให้สื่อไม่สามมารถยืนเคียงข้างประชาชน

  7 ปตท.นั้นรวมทุกอย่างเป็นต้นทุนโดยอ้างว่าเป็นต้นทุนที่แท้จริงไม่ชี้แจงการขึ้นค่าไฟฟ้า และการได้ กำไรที่ เกินควร อำนาจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เปรียบเสมือนทางผ่านไม่สามารถเข้าไปดูแลใน เรื่องต้นทุนการผลิตเชื้อเพลิงที่แท้จริงได้ โดยมีการห้ามไม่ให้ดูแลเรื่องพลังงานธรรมชาติ   แต่ให้ขึ้นกับกระทรวง พลังงานเท่านั้น นั่นก็คือขึ้นกับนักการเมืองเพียงคนเดียว แต่ ปตท. ให้การสนับสนุนทุกพรรคการเมือง ฉะนั้นไม่ว่าพรรคใด รมต.คนใดก็ขัดขืน ปตท.มิได้ จึงถือว่า ปตท.มีอำนาจเหนือ รัฐมนตรี เหนือรัฐบาล เหนือประเทศ 

            สำหรับก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย มีหลายหลุม ผูกขาดโดย ปตท.   ทางอ้อม เพราะท่อก๊าซที่เป็นทรัพย์สมบัติ ของประเทศ  ปตท ไม่ยอมส่งคืน และ ผู้ที่ได้ใช้ก๊าซรายแรกก็คือ โรงแยกก็าซปตท.โดยมีการแบ่งราคาก๊าซที่แท้จริงเป็น Pool1  ราคา 5-6บาท   ราคาก็าซที่เราใช้ pool2 ราคา  9 บาท โดยปตท.มีโรงไฟฟ้าที่ถือหุ้นเอง100%  เนื่องจากใช้การคิดแบบ ระยะทางใกล้กว่าในการลำเลียงจึงให้ใช้ในอัตราบริการ Pool1 ซึ่งกล่าวได้ว่า ปตท. เป็นอภิสิทธิ์ชน ใช้ก๊าซในราคาถูกแต่ประชาชนเป็นผู้ที่รับภาระค่า FT ขณะที่ ปตท. มีการซ่อมท่อได้มีการนำเข้าน้ำมัน 6,000 บาเรลต่อวัน คิดเป็นจำนวนเงิน 2,400 ล้านบาท (ไม่มีหลักฐานใดที่กกพ จะหามายืนยันข้อเท็จจริง) แต่เงินจำนวนนี้กลับผลักภาระ ให้ประชาชนเป็นคนแบกรับ และ คณะกรรมการ กกพ.ยังไม่ ตรวจสอบและไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงว่ารั่วจริงหรือเพียงอ้างอิงตัวเลข    ซึ่งการที่ท่อก๊าซรั่ว ควรไปปรับคนที่รับเหมาสร้างท่อก๊าซ และราคาก๊าซใต้อ่าวไทยราคาถูกมาก แต่ลูกค้าที่ได้ใช้คือ ปตท. นำไปผลิตปิโตรเคมี และ เม็ดพลาสติก ก๊าซหุงต้ม  ปตท.ดึงเอาก๊าซธรรมชาติที่ควรจะให้ประชาชนใช้ 100 % ไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอื่นๆ เพื่อแสวงหากำไร

8 สิ่งที่ฝากให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแก้ไข คือแก้ไขบทบาทหน้าที่ในกฏหมาย ให้มีอำนาจหน้าที่ ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนมากขึ้นและบุคลากรที่จะขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานควร หลากหลายกว่านี้ เช่นตัวแทนภาคประชาชน ที่ดุแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหว ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ปลดเกษียณจากการไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น เช่นอดีตข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ พลังงาน 

 9 การที่ กกพ สนับสนุนให้ปตท ใช้ท่อก๊าซที่เป็นสมบัติของประเทศตามคำสั่งศาล ไปแสวงหาประโยชน์ ถือว่า มีความผิด

10  ราคาไฟฟ้า แพงเกินจริงหรือไม่ เมื่อก่อน  ปี 2551 ราคาน้ำมันตลาดโลก 140 เหรียญต่อบาเรลล์ ราคาไฟฟ้า สองบาทกว่า  แต่วันนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลก อยู่ที่ 110 เหรียญต่อบาเรลล์  ค่าไฟฟ้าร่วมสี่บาท ต่อหน่วย  ความเป็นธรรมต่อประชาชนเกิดขึ้นจริงหรือ 

 

******************************************************************************
กิจกรรม

สรุปกิจกรรมสัมนา 5 เรื่อง โดยคณะกรรมการเผยแพร่ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธ์ สภาพัฒนาการเมือง article
ขอเชิญร่วมเวทีระดมสมอง “ ทางออก ทางรอด ของเยาวชนเหยื่อของระบบการศึกษา แนวคิด และวิธีปฏิบัติ เพื่อปฏิวัติการศึกษาไทย article
โครงการ “อ่าน เขียน เรียน คิด
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
Headline
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ“ปฏิรูปประเทศไทย : ปฏิรูปการเลือกตั้ง :สร้างคนดีเข้าสภา วันที่ 8 ส.ค.2553 article
วิกฤตขาดเลือด สภากาชาดไทยเร่งขอบริจาคเลือดสำรอง
อยากไปเรียนต่อเนเธอร์แลนด์ไม๊? เชิญฟังทางนี้จ้า
ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนาระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากระบบการศึกษา article
ใบมอบอำนาจ ฟ้องคดีแทน article
สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ article
วมกันคัดค้าน และขอสำรวจ ความคิดเห็น ระบบแอดมิชชั่น article
ขอเชิญร่วมสัมนา แอดมิชชั่น สร้างหรือทำร้าย ศักยภาพเด็กไทย article
สันติวิธี vs ปีศาจวิทยา
ร่วมกันคัดค้านค่าเอฟที
ขอเชิญผู้เดือดร้อนจากระบบ แอดมิชชั่น แพทย์กสพท.
ข้อเสนอในการแก้ไขปัญ หาการศึกษาและแนวทางแก้ไข
แบบฟอร์ม คำร้องขอใช้สิทธิดูข้อมูลข่าวสาร
เศรษฐกิจพอเพียง
การควบคุมรายจ่ายของวัยรุ่น
ขอเชิญเสวนา ระดมสมองเพื่อปฏิรูปการศึกษา
คำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ เรียนคูมองมีประโยชน์ไหม article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550 article
วิจารณ์ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี2550แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com