ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
การศึกษา


ระดมสมองสู่การปฏิรูปการศึกษาarticle

ข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษา

.ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ยกเลิก ONET GPA ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย การใช้GAT PAT หรือข้อสอบรวม ที่เน้นคิดวิเคราะห์ สอบฟรี ยกเลิกระบบรับตรงยกเว้นโควตาพื้นที่ เพราะอาจจะมีปัญหาไม่เที่ยงธรรม

ข. ระบบการเรียนการสอน : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน

1 ตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ แห่งชาติ ไม่เอาคนเดิมๆ ที่เคยจัดการศึกษา มา ทำหน้าที่ สร้างศูนย์พัฒนาครู และ ให้ความรู้พ่อแม่ ทั่วประเทศ

2 สร้างคู่มือครูที่สอนให้เด็กคิดเป็น และ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 3 ควรมีคู่มือสอนให้เด็กมีทักษะชีวิต

ค.ในระดับมหาวิทยาลัย เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายหัว ของเด็ก ระหว่างมหาวิทยาลัย เอกชน และรัฐบาลใครมีค่าใช้จ่ายรายหัวเท่าไร และ ประสิทธิภาพออกมาเป็นอย่างไร และให้มีการประเมินอธิการบดี แต่ละสถาบันด้วย

ง.โอกาสทางการศึกษา

ในเมื่อรัฐธรรมนูญ ม. มาตรา 49 กำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนต้องได้เรียน ในโรงเรียนรัฐทุกแห่งต้องห้ามเก็บค่าใช้จ่าย

จ. เรื่องอื่นๆ

1 คณะกรรมการเขตพื้นที่ต้องมีการประเมินผล

2 การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการ คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีห้าฝ่าย คือ กรรมการนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศาสนา และตัวแทนโรงเรียน เพิ่มตัวแทนสถานประกอบการในรร.อาชีวะหรือมหาวิทยาลัย ในการดูแลนโยบายการจัดการศึกษา

4 กำหนดให้สถานศึกษาทั้งรร. มหาวิทยาลัย เอกชน และรัฐ และโรงเรียนกวดวิชาทุกแห่งแสดงงบดุล แก่ผู้ปกครองและลูกค้าทุกปี เพราะไม่ต้องเสียภาษี แสดงว่าไม่ต้องการกำไร และเปิดเผยได้

กมลพรรณ

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐของประเทศไทยarticle

...CHANGE : การเปลี่ยนแปลง...
......เกิดเป็นคนไทย ตราบใดที่ยังไม่ตาย ย่อมหนีไม่พ้น"การเปลี่ยนแปลง(CHANGE)......
...ผมต้องขออภัยด้วยที่ต้องนำเรื่องเก่า มาเล่าใหม่ ทั้งๆที่เคยเล่าให้ฟังนานมากมาแล้ว...
...ผมต้องขออกตัวก่อนว่า ผมยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข...

......ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐของคนไทยและประเทศไทย......ทำไม่มันถึงได้มั่วและเปลี่ยนแปลงได้เลวร้ายขนาดนี้...นี่แหละ..."ประชาธิปไตยแบบไทย"......

ด้วยความเคารพในคนไทยทุกคนทุกท่าน
policemajor@hotmail.com

 

 

 

 

 

แอดมิชชั่นสูบเลือดผู้ปกครอง ทำลายสมอง สุขภาพจิต และอนาคตลูกหลานไทยarticle

            เอดมิชชั่น   :      สูบเลือดผู้ปกครอง ทำลายสมอง สุขภาพจิต  อนาคตลูกหลาน ไทย

                                                                             

ผลกระทบจากระบบแอดมิชชั่นหยื่อข องธุรกิจการศึกษาarticle

ONET GPA เด็กคือเหยื่อของธุรกิจกวดวิชา

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าให้เด็กสอบONET แปดสาระ เพราะคิดว่าให้เด็ก เป็นคนดี แต่มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเห็นทั้งผู้ใหญ่ ทั้งสังคม เด็กจะเป็นคนดีได้อย่างไร

ข้อเท็จจริง ผลวิจัยจากหลายสถาบันชี้ชัด เด็กๆและผู้ปกครอง คือ เหยื่อของธุรกิจการศึกษา การอ้างข้ออ้างต่างๆว่าเพื่อประโยชน์เด็กและเยาวชน คือการคิดเอาเอง ของผู้บริหารนโยบาย แต่ความจริงคือผลประโยชน์ของธุรกิจกวดวิชา โรงเรียนกวดวิชาบางแห่งเป็นของลูกหลานนักการเมือง เช่นแถวสยาม

แถมยังมีผลกระทบต่อการลาออกของเด็กจากระบบแอดมิชชั่นมากกว่าเอ็นทร้านซ์ เด็กมีคุณภาพลดลงมากกว่า เอ็นทร้านซ์

เสียหายมากต่อ งบประมาณแผ่นดิน ใครจะแสดงความรับผิดชอบ เพราะเป็นคนประกาศนโยบายนี้ออกมา ทั้งๆที่มีการทักท้วง

การปรับเปลี่ยนเป็นข้อสอบ คิดวิเคราะห์ GAT PAT ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่ขอให้เป็นแนวแบบวิเคราะห์จริงๆไม่ใช่เป็นแบบความจำ แถมเอาความรู้มหาวิทยาลัยมาออก แต่ไม่ควรเสียค่าใช้จ่ายมาก ถือว่าจำกัดสิทธิของเด็กที่ยากจน

อะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายควรยกเลิก ไม่ว่า ONET ทุกวิชา GPAX ทุกวิชาสามปีรวด ล้วนทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะระบบของเรายังเน้นความจำ มากกว่ากระบวนการคิด ไม่ว่าเรื่องของการกวดวิชา เรื่องของการไม่ทำตามศักยภาพ ความสามารถเด็ก เรื่องของความเครียดสะสมนาน ที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ สติปัญญาเด็ก

การวางแผน คิด และมอง ยาวๆ ให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่ดี บ้านเมืองจะได้ไป รอดปลอดภัย ล้วนมาจากความดีที่เด็กได้ประสบ หากเด็กได้พบแต่สิ่งโกหก หลอกลวง ถูกบีบบังคับ มีตัวอบ่างการขายเกรด สังคมมีแต่การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ภาพผุ้ใหญ่ที่มือถือสากปากถือศิล ล้วนแต่ทำให้เด็กที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะออกมาเป็นรูปแบบไหนท่านลองคิดเอาเอง

กมลพรรณ

แอดมมิชั่น คนทั้งประเทศ โดนหลอกarticle

เอดมิชชั่น คนไทยทั้งประเทศโดนหลอก
โปรด ลองใช้เวลาพิจารณาช้า ๆ

 เขาบอกว่าการเพิ่ม GPA.ให้มากๆ เพราะต้องการให้เด็กตจว. เข้ามหาลัยมากขึ้น และ บอกอีกว่าเด็กที่ได้เกรดเฟ้อจะปรับ ลดด้วย O-NET(ที่ไม่รั่ว

หน้า 18/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com