ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Newsletter

dot
dot
Group Menu
dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletเรารักในหลวง
bulletสุขภาพน่ารู้
bulletการศึกษา
bulletทักษะชีวิต
bulletสภาพัฒนาการเมือง
dot
หนังสือพิมพ์ - ข่าว
dot
bulletไทยรัฐ
bulletเดลินิวส์
bulletมติชน
bulletคมชัดลึก
bulletข่าวสด
bulletแนวหน้า
bulletไทยโพสต์
bulletโพสต์ทูเดย์
bulletผู้จัดการ
bulletกรุงเทพธุรกิจ
bulletบ้านเมือง
bulletThe nation
bulletฐานเศรษฐกิจ
bulletบางกอก โพสต์
bulletประชาชาติธุรกิจ
bulletสยามรัฐ
bulletสยามธุรกิจ
bulletสยามดารา
bulletบางกอก ทูเดย์
dot
เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
bulletธรรมาภิบาล
สภาพัฒนาการเมือง

This Column Introสรุปรายงานการประชุม หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมบการปฏิรูปประเทศไทย”article

        ปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นยังล้าหลังอยู่มาก ประเทศไทยมีปัญหา ด้านความยุติธรรม คือการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ และเท่าเทียมกัน ซึ่ง กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังเป็นแบบ “อยุติธรรม”

สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน 12 กค 2552

สรุปจากการเสวนาวิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง ร่วมกับภาคประชาชน  12 กค 2552

โดยคณะแผนพัฒนาการเมือง ภาคกทม.  kamolpar@yahoo.com

1 การพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตย  ประชาชนต้องมีความรู้ในสิทธิ บทบาทหน้าที่ อำนาจของตนเอง ไม่ใช่อำนาจเพียง 4วินาที   และเกณฑ์การเลือกตั้งต้องปิดช่องโหว่งของการโกงคะแนน...

สหภาพแรงงาน กับบทบาท การรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการดำเนินการ เพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลทุกสมัย เราจะได้เห็นบทบาทความเคลื่อนไหวของพนักงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ภายใต้การนำของสหภาพรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้เหตุผลของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน ไม่ว่าเรื่องแรปรูการไฟฟ้า ประปา ฯ

ตัวอย่างการคิดแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลายฝ่ายที่ออกมาร่วมสนับสนุน คัดค้าน ซึ่งได้รับการแซ่ซ้อง สรรเสริญจากประชาชนทั้งประเทศ

แต่จากกรณีการเคลื่อนไหวล่าสุดของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงที่เรียกร้องความเสมอภาคกับประชาชน ด้วยการขอรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาทสำหรับพนักงานที่มีเกณฑ์เงินเดือนต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน เป็นการเรียกร้องที่ประชาชนต่างมองว่าแท้จริงแล้วสหภาพฯ การไฟฟ้า นครหลวง มีเป้าหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ หรือ ผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง กันแน่ ซึ่งเงิน 2,000 บาท ที่เรียกร้องหรือเงิน ห้าหมื่นบาทนั้นมาจากภาษีประชาชนและค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายในรูปของเอฟที ซึ่งแน่นอน ประชาชนทุกคน (รวมคนยากจนค้นแค้น) ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า รวมทั้งค่าเอฟที ที่เพิ่มขึ้นเสมอๆโยอ้างเหตุต้นทุนที่สูงขึ้น และต้นทุนนั้นคือค่าไฟฟ้าทีเก็บมาจากประชาชน และประชาชนทุกยากจนมากๆหาเช้ากินค่ำมีมากในเมืองไทย

ขอเชิญร่วมการเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมืองกับการปฏิรูปการเมืองไทยarticle

คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง.... วันที่ 12 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา วิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง

และโปรด ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านที่สนใจปัญหาการเมือง ที่เคารพทุกท่าน

คณะกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง ได้จัดเสวนา หัวข้อการเสวนา “วิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง กับ อนาคตการเมืองไทย” สถานที่ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ (หัวมุมสนามหลวง) เวลา 8.30– 16.00 น. รายละเอียดและความคืบหน้าอื่น ๆ โปรดติดตามจากเว็บไซต์

www.parent-youth.net ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนา ในวันและเวลาดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์กระจายข่าวนี้ให้แก่เพื่อน ๆ ของท่านหรือตามเว็บไซต์ต่าง ๆ จักขอบพระคุณยิ่ง
สำรองที่นั่งฟรี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-6367-1004

ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 *ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

ขอแสดงความนับถือ

(พันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี)

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

 

หมายกำหนดการ 12 กรกฎาคม 2552

เวลา 8.30 - 9.00 น ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 9.15 น เปิดการเสวนา โดย ศ .เสน่ห์ จามริก

เวลา 9.15 – 10.00 น แผนพัฒนาการเมืองโดย พลโท นิวัติ บูรณกุล

6 ยุทธศาสตร์ 27 พันธกิจ (www.pdc.go.th)

เวลา 10.00 - 11.30 น. วิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง

โดย คุณ คณิน บุญสุวรรณ คุณ พมร นวรัตนากร

คุณเอนก เหล่าธรรม ทัศน์ ตัวแทนสื่อ

 

เวลา 11.30 - 12.00 น ซักถาม เปิดรับฟังความคิดเห็น

เวลา 12.00 - 13.00 น พัก รับประทานอาหาร

เวลา 13.00 - 15.30 น แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง วิพากษ์แผนพัฒนาการเมือง

กับอนาคตการเมืองไทย

เวลา 15.30 - 16.00 น สรุปประเด็น แถลงข่าว

หมายเหตุ กำลังดำเนินการติดต่อวิทยากร

โทร 08-1298-0284 , 08-6367-1004 แฟกซ์ 02-763-7722

www.parent-youth.net www.pdc.go.th

thai9lee@gmail.com kamolpar@yahoo.com

 

ประชาชน ถูกนายทุน/ ชนชั้นปกครองเอาเปรียบarticle

ค่าไฟฟ้าเอฟที จะขึ้นอีกแล้ว ในรอบ สี่เดือน

ค่าการตลาด น้ำมัน (กำไรหน้าปัมพ์) สูง

ราคาสินค้า ไม่เป็นธรรม ไม่ทำตามกฎหมาย ที่มี

ปตท. ผูกขาดราคาก๊าซ กำไรค่าก๊าซเป็นหมื่นๆล้าน

คนไทยยังเฉยอยู่ได้คะ

หน้า 3/7
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชน เพื่อการปฏิรูการศึกษา เลขที่ 51 หมู่ 17บางนาตราด กม. 10 บางพลี สมุทรปราการ 10540 T 081-298-0284 fax 02-763-7722 email : thai9lee@gmail.com, kamolpar@yahoo.com